karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

Školení trenérů III.třídy VčSKe 20068.-9.4.2006 - školení trenérů III.třídy VčSKe

V Trutnově proběhla závěrečná fáze školení trenérů III.třídy. Akce se zúčastnilo 10 nových adeptů a 34 trenérů na doškolení. Všichni zúčastnění úspěšně splnili všechny podmínky a získali trenérskou licenci.

První den

  • Motivace, projev trenéra, skladba tréninku - praxe (Kamil Guzek) - všichni přítomní si vyslechli základní skladbu tréninkové jednotky a její zařazení do tréninkového plánu. Dále základní principy motivace a nejdůležitější body projevu trenéra a komunikace na tréninku. Poté si 10 nových adeptů připravilo části tréninku a projev při vysvětlování nových nácviků.
  • Klub a jeho zařazení do struktury ČSKe, skripta pro trenéry III.třídy - teorie (Ivan Honzák) - přednáška o struktuře ČSKe, ČUBU a vysvětlení nejdůležitějších částí skript ČSKe pro trenéry
  • Pravidla sportovního karate - teorie (Petr Kocmánek) - podrobné vysvětlení pravidel sportovního karate a debata o nejčastěji nepochopených nebo sporných bodech
  • první pomoc - teorie (lékař) - vynikající vysvětlení nejdůležitějších bodů při záchraně člověka v bezvědomí, podrobné informace a nejnovější poznatky o resuscitaci, výklad první pomoci při nejpravděpodobnějších úrazech při sportovním tréninku
  • Techniky páskování - praxe (Ivan Honzák) - výklad zkušebního řádu ČSKe
Druhý den

  • Zpestření tréninku využitím cvičebních pomůcek - praxe (Kamil Guzek) - 50 cviků s tyčí od rozcvičky přes technické nácviky až po posilování a strečink
  • Kata ve sportovním karate - praxe (Petr Kocmánek) - trénink základních a shitei kata - procvičení, upozornění na důležité body ve vztahu k pravidlům sportovního karate
  • Organizace klubu - teorie (Kamil Guzek) - přednáška o vnitřní organizaci klubu, vztah klubu k ČSKe, VčSKe, ČSTV, Finančímu úřadu a k nejrůznějším zákonům, týkajících se trénování, soustředění a vedení klubu
  • Závěrečné testy - Po sobotních praktických zkouškách čekal účastníky školení trenérů závěrečný test z oblasti teorie tréninku, organizace klubu, znalosti technik, znalosti pravidel sportovního karate a zásad první pomoci
  • Předání certifikátů - všichni zúčastnění prošli praxí i testem a spolu se zájemci o doškolení převzali z rukou lektorů - předsedy VčSKe Kamila Guzka a členů VV VčSKe Petra Kocmánka a Ivana Honzáka licence trenérů III. třídy


Další informace ke stažení na www.czechkarate.cz a www.stv.cz


Školení rozhodčích VčSKe

Současně se školením trenérů III. třídy proběhlo v Trutnově i proškolení stávajících a školení nových rozhodčích VčSKe. Tato akce proběhla pod vedením vedoucího úseku rozhodčích VčSKe Artura Horna. Také zde účastníci prokázali výborné znalosti pravidel a získali tak licenci rozhodčích VčSKe

praxe
trénink
společné foto
fotogalerie školení trenérů
diskuse: 2781 reakcí