karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

Základní rozdělení v sebeobraně

Rozlišení stupně ohrožení
chyceni
 • úchopy
 • obejmutí
 • fixace
 • škrcení
 • údery
 • kopy
 • útok předmětem
 • útok nožem
 • útok sečnou zbraní
 • útok střelnou zbraní
 • speciální útoky
Rozlišení adekvátnosti obrany
skrceni
 • vykrytí úchopy a páky
 • vykrytí a protiútok
 • použití prvků aikida, juda, zápasu
 • použití prvků karate
 • protiútok na citlivá a zdraví nebezpečná místa
 • obrana pomocí předmětu
 • obrana pomocí zbraně.
Rozlišení obrany podle tvrdosti
 • vyhnutí se střetu - útěk
 • rychlý protiútok a útěk útok místo obrany
 • obrana na větší vzdálenost (karate)
 • obrana na kratší vzdálenost (box karate, zápas, aikido)
 • obrana na krátkou vzdálenost (judo, zápas)
 • obrana na zemi (judo, zápas, útok na nebezpečná místa)
Rozlišení podle schopnosti obránce
 • děti
 • ženy
 • slabší jedinci
 • silnější jedinci
 • jedinci školení v bojových sportech.
Psychologické působení
ukazky
 • útočník pod vlivem alkoholu
 • útočník s psychopatickými sklony
 • vyprovokovaný útočník s cholerickými sklony
 • útočník příslušející k agresivní nebo bojové skupině
 • útok psychicky slabšího jedince
 • provokace před útokem
 • uklidnění útočníka
 • zastrašení útočníka
 • souhlas s útočníkem.
Taktické prvky
fixace
 • obrana proti více útočníkům
 • pohyb v sebeobraně
 • vytváření prostoru (okolo a mezi obráncem a útočníkem)
 • způsob sledování útočníka
 • klid a agresivita
 • zajištění svědků
 • reakce a načasování
 • obrana proti ozbrojenému útočníkovi
 • obrana proti útoku předmětem
 • využití okolního prostředí
 • využití okolních předmětů
 • odvedení pozornosti
 • obrana ve zvláštním prostředí (stůl, automobil, dav)


Jaké bojové umění je nejvhodnější k sebeobraně?
Karate 43.1% (1267)
Judo 3.4% (100)
Saishio Ki Do 3.6% (106)
Krav Maga 14.2% (417)
Combat Sambo 2.3% (69)
Aikido 11.5% (339)
Wing Tsun 5.4% (159)
Jiné 16.5% (486)
celkem: 2943 hlasů   
  

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 6
Week: 5925
Total: 13279443
26. února 2024