karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

PRO SPUŠTĚNÍ VIDEA KLIKNI NA ŠIPKU (V IE 2x)
H.KANAZAWA
JAPAN
L.VALDESI
OLD
zvětšit

postoje
kryty
údery a seky
techniky nohou
Popis kata Empi
 1. Heisoku-dači- výchozí pozice s rukama u levého boku
 2. otočení v levo s gedan barai PR + stažení zpět do heiko-dači s dvojitým hikite u levého boku
 3. otočení o 90° vpravo do P Zenkucu-dači (D) s gedan barai PR + Kiba-dači (čelem A) s kagi-cuki PR
 4. Výkrok vpřed do L Zenkucu-dači s gedan barai LR + džodan age-cuki LR + tsukami-uke + fumikomi se soe-aši do Kosa-dači (A) s gedan-cuki LR a soto uke PR + otočení do L Zenkucu-dači (B) s gyaku gedan barai za sebe
 5. Gedan barai LR + džodan age-cuki PR + tsukami-uke + fumikomi se soe-aši do Kosa-dači (B) s gedan-cuki LR a soto-uke PR + otočení do L Zenkucu-dači (A) s gyaku gedan barai za sebe
 6. Gedan barai LR +překrok levou nohou do Kiba-dači (čelem A) s džodan haito-uke + džodan soto-uke PR do levé dlaně - kiai !
 7. v Kiba-dači - čudan tate šuto-uke LR + čudan-cuki PR
 8. otočení vlevo o 90° do L Zenkucu-dači s gedan barai LR + džodan age-cuki PR + překrok do P kokucu-dači s čudan šuto-uke PR + zakročení pravé nohy k levé + výkrok do L Kokucu-dači s čudan šuto-uke LR + čudan gyaku-cuki PR + překrok do P kokucu-dači s čudan šuto-uke PR
 9. otočení o 180° do L Zenkucu-dači (D) s gedan barai LR + džodan age-cuki LR + tsukami-uke + fumikomi se soe-aši do Kosa-dači (D) s gedan-cuki LR a soto uke PR + otočení do L Zenkucu-dači (C) s gyaku gedan barai za sebe
 10. gedan barai LR + čudan teišo sukui-uke PR
 11. přisunutí levé nohy + otočení o 90°vpravo a výkrok do P Zenkucu-dači (A) s čudan teišo sukui-uke PR a gedan teišo osae-uke LR + překrok do L Zenkucu-dači (A) s čudan teišo sukui-uke LR a gedan teišo osae-uke PR + překrok do P Zenkucu-dači (A) s čudan teišo sukui-uke PR a gedan teišo osae-uke LR
 12. jori-aši do kokucu-dači (A) s gedan barai PR + překrok do Kiba-dači (čelem C) s bo-uke vpravo (směr A) + výskok - dopad do P kokucu-dači (A) s čudan šuto-uke PR - kiai !
 13. zakročení do L kokucu-dači (A) s čudan šuto-uke LR
 14. Heisoku-dači s výchozí pozicí

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Jondan
Heian Godan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Hangetsu
Jitte
Empi
Gankaku
Jion
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Chinte
Unsu
Meikyo
Wankan
Jiin
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 3542
Total: 12528982
4. března 2021