karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

PRO SPUŠTĚNÍ VIDEA KLIKNI NA ŠIPKU (V IE 2x)
H.KANAZAWA
JAPAN
SPORT
OLD
schema kata
zvětšit

postoje
kryty
údery a seky
techniky nohou
Popis kata Bassai Dai
 1. Z výchozí pozice výkrok do P Kosa-dači (A) s Morote čudan-uči PR
 2. Otočení o 180° do L zenkucu-dači (B) s - čudan uči-uke LR + čudan uči-uke PR
 3. Otočení o 180° do P zenkucu-dači (A) s čudan soto-uke LR + čudan uči-uke PR
 4. Otočení na levé noze o 90° vpravo do Heisoku dači (D) s gedan Sukui-uke + výkrok do P zenkucu-dači (D) s čudan soto-uke PR + čudan uči-uke LR
 5. Otočení o 90° vlevo do Hachiji dači (A) s Tate šuto-uke LR
 6. Čoku-cuki PR + Hidari hiza kutsu - čudan uči-uke
 7. Čoku-cuki LR + čudan uči-uke LR
 8. Výkrok pravou nohou vpřed do P Kokucu-dači (A) s čudan šuto-uke PR
 9. Překrok do L Kokucu-dači (A) s čudan šuto-uke LR + překrok do P Kokucu-dači (A) s čudan šuto-uke PR + zakročení vzda do L Kokucu-dači (A) s čudan šuto-uke LR
 10. Překročení do L zenkucu-dači (A) s Tsukami uke LR
 11. Vpřed Sokuto gedan kekomi PN - kiai !
 12. Před došlapem otočení o 180° + došlap do L kokucu-dači (B) s čudan šuto-uke LR
 13. Překrok do P Kokucu-dači (B) s čudan šuto-uke
 14. Stažení pravé nohy do Heisoku dači (B) do dvojitého hikite + džodan morote age-uke
 15. Výkrok vpřed do P Fudo-dači (B) s čudan tetsui hasami-uči + yori-aši - s čudan cuki
 16. Otočení s gedan šuto gedan barai LR + dotočení boků do L zenkucu-dači (A) gedan šuto-uči PR + stažení levé nohy s otočením o 90 do Heisoku dači (D) s džodan uči-uke PR a gedan barai LR
 17. Překrok pravou nohou směrem A do P Kiba-dači s gedan barai PR + otočení o 180 s čudan Haišu-uke + čudan mikacuki geri PN do levé dlaně + došlap do kiba-dači (čelem D) s enpi-uči
 18. Gedan barai PR + gedan barai LR + gedan barai PR
 19. Otočení o 90 vpravo přes Koši gamae s výkrokem do P zenkucu-dači (B) s jama-cuki
 20. Přitažení pravé nohy do Heisoku dači s dvojitým hikite u pravého boku (koši gamae)
 21. Fumikomi LN do Lzenkucu-dači (B) s jama cuki
 22. Přitažení levé nohy do Heisoku dači s dvojitým hikite u levého boku (koši gamae)
 23. Fumikomi PN do P zenkucu-dači (B) s jama cuki
 24. Otočení o 270 do L zenkucu-dači (C s pohledem A) s gedan sukui-uke PR + otočení boků do P zenkucudači (AD) s gedan sukui-uke LR
 25. Přísun levé nohy + výkrok do P Kokucu-dači (AD) s čudan šuto-uke PR
 26. Sono mama no taisei
 27. Cugi-aši do L kokucu-dači (AC) s čudan šuto-uke LR - kiai !

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Jondan
Heian Godan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Hangetsu
Jitte
Empi
Gankaku
Jion
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Chinte
Unsu
Meikyo
Wankan
Jiin
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 3544
Total: 12528984
4. března 2021