karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

PRO SPUŠTĚNÍ VIDEA KLIKNI NA ŠIPKU (V IE 2x)
H.KANAZAWA
JAPAN
SPORT
OLD
schema kata
zvětšit

postoje
techniky nohou
kryty
údery a seky
Popis kata Nijushiho
 1. Úkrok pravou nohou vzad do L Kokucu-dači (A) s Nagaši osae-uke LR a pravou rukou do hikite - Jori aši gyaku-cuki PR a Soete LR (dlaní nad pravou paží) / Hachiji-dači - Empi-uči LR
 2. Otočení o 180° do P Sančin-dači (B) s dvojitým hikite - džodan cuki PR a Gedan ura-cuki LR
 3. Awase-uke - kamae P Zenkucu-dači - Morote kakiwake-uke
 4. Otočení o 90°: Zenkucu-dači - džodan age-uke LR / džodan age empi-uči PR
 5. Otočení o 180°: Kiba-dači (čelem B) - Tate šuto-uke PR / čudan joko-geri kekomi PN (směrem C) - zároveň s kopem pravá ruka strhává do hikite - došlap do Kiba-dači s čudan cuki LR (Směrem C)
 6. Otočení o 180°: Kiba-dači (čelem B) - Tate šuto-uke LR / čudan joko-geri kekomi LN (směrem D) - zároveň s kopem levá ruka strhává do hikite - došlap do Kiba-dači s čudan cuki PR (Směrem D)
 7. Otočení o 45° do P Zenkucu-dači (BD) s Tekubi kakiwake-uke a džodan teišo-uke LR - Gedan teišo-uke PR
 8. Otočení o 180° do L Zenkucu-dači (AC) s džodan haito-uči PR s Gedan teišo-uke/ Heisoku-dači - kamae + kiai !
 9. Fudo-dači - Gedan ryoko sukui-uke - gedan morote-cuki
 10. Otočení do L Kokucu-dači (BD)´s čudan haišu-uke LR překrok pravou nohou ve směru BD do Kiba-dači s džodan age empi-uči PR - Jori aši ve směru BD se Soto-uke PR a Gyaku-cuki LR - Jori aši do protipohybu (směrem AC) s Gedan barai PR (směrem BD)
 11. Otočení o 180° do L Kokucu-dači (AC) s čudan haišu-uke LR - překrok pravou nohou ve směru AC do Kiba-dači s čudan empi-uči PR - Gedan barai PR
 12. Překrok o 90° do L Kokucu-dači (BC) s čudan haišu-uke LR - překrok pravou nohou ve směru BC do Kiba-dači s džodan age empi-uči PR - Jori aši ve směru BC se Soto-uke PR a Gyaku-cuki LR - Jori aši do protipohybu (ve směru AD) Gedan barai PR (směr BC)
 13. Otočení o 225° do L Sančin-dači (A) s dvojitým Hikite - džodan cuki PR a Gedan ura-cuki LR + kiai !
 14. překrok do P Sančin-dači (A) s Mawaši tekubi kake-uke - džodan teišo LR a Gedan teišo PR

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Jondan
Heian Godan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Hangetsu
Jitte
Empi
Gankaku
Jion
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Chinte
Unsu
Meikyo
Wankan
Jiin
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 368
Total: 12572186
13. dubna 2021