karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
HISTORIE BOJOVÁ UMĚNÍ HOLLYWOOD ZPRÁVY WEBY

JEET KUNE DO

Co je Jeet kune do

Jeet Kune Do bylo vytvořeno Brucem Leem kolem roku 1967. Na rozdíl od některých dalších bojových umění neobsahuje žádné sestavy ani předem daný systém technik.

Mysl Jeet kune do

Kromě nejrůznějších bojových techniky dává JKD vysoký důraz na rozvinutou tělesnou i duševní připravenost a koncentraci. Podle Bruce Leeho nemůže bojovník správně nacvičovat techniky, pokud na to není jeho mysl připravená. To znamená, že musí být čistá a prázdná, zbavená jakýchkoliv bloků a omezení. Bruce Lee zdůrazňoval, že musíte tělo neprve všemu naučit ale před bojem je nutné "vše zapomenout", aby tělo i mysl mohly improvizovat. "Nemít žádnou techniku znamená mít všechny techniky" - to bylo bojové motto Bruce Leeho. Jednou také řekl: "JKD je pouze člun, který vás převeze na druhou stranu řeky. Avšak po přeplutí je zničen, protože je zbytečné nosit ho dál na zádech".

Trénink jeet kune do

Podle učení Bruce Leeho je cílem tradičních stylů bojových umění zapadnutí jednotlivce do systému. Cvičenci jsou trénováni příliš uniformně a podle dogma. Bruce Lee byl zastáncem spíše tvořivého tréninku, než napodobování již existujících forem. Bruce Lee také upřednostňoval výuku v malých skupinách, kde mohl fungovat ideální vztah učitel - žák, a který byl nutný k respektování indiviuality ve výukovém procesu.

Energie technik

Vzhledem k fyzické konstituci Bruce Leeho byla v JKD dokonale propracována energie jednotlivých technik. Stejně jako v ostatních bojových umění dává Bruce Lee důraz na maximální uvolněnost končetin, které úder provádějí. Každé napětí svalstva spotřebovává energii. Pokud je paže uvolněná, celá energie se přenese na překážku a ne na kontrakci svalstva. Bruce Lee však preferoval úder pěstí s palcem nahoru, tedy bez rotace paže. Další důležitou složkou úderu je kinetická energie pohybu těla vpřed, nebo rotace celého trupu. Ve vyšším stádiu přistupuje vířící energie, která vychází z obloukových "vrtajících" pohybů, ve formě otoček a zkrácených oblouků, které jsou skryté v přímočarých pohybech. Údery s touto podstatou jsou známé jako šlehající údery. Jsou směsí kolmého úderu a kroužící energie.

Princip vody

Bruce Lee v boji se soupeřem prosazoval takzvaný "princip vody". Naše techniky by měly na soupeře pronikávat neustále každou skulinou tak, jak to dělá protékající vody. Bruce Lee rozdělil prostor kolem bojovníka na vzdálenosti - krátkou, střední a dlouhou (stejně tak se dnes například rozděluje i vzdálenost ve sportovním kumite karate). POdle principu vody by techniky bojovníka měly pronikat do střední a krátké vzdálenosti a to pouze s takovou energií, která je využita k maximálnímu účinku technik (zbytečně velké množství energie by mohl soupeř zneužít).

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
BOJOVÁ UMĚNÍ
Aikido
Allkampf Jitsu
Bojutsu
Box
Capoeira
Hapkido
Hwarang Do
Iai Do
Jeet Kune Do
Jiu Jitsu
Judo
Kendo
Kjudo
Mu Sa Do
Muay Thai
Naginata
Ninjutsu
Pakua
Pentjak Silat
Shaolin
Sumo
Tae Kwon Do
Tai Chi
Viet Vo Dao
SPARTAK
HISTORIE
BOJOVÁ UMĚNÍ
HOLLYWOOD
ZPRÁVY
WEBY
On-line: 1
Week: 22690
Total: 12363029
21. října 2020

EMAIL KARATE SPARTAK

NEJČTENĚJŠÍ V SEKCI BUDO

KURZY KARATE 06/07
  přípravné cvičení 5 - 6 let
  kurz karate 7 - 9 let
  karate a sebeobrana 10 - 14 let
  karate a sebeobrana nad 15 let
  karate a Allkampf-jitsu
  Saisho Ki Do - sebeobrana
  K-aerobik - kondiční bojové cv.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ -
TOP POSTER DA1

TOP REPORTÁŽE
12.11.06 Japonsko Reportáž z Japonska
22.06.06 Hradec Králové Nekoř 2006
30.04.06 Hradec Králové Grand Prix HK 2006

Anketa:
Váš oblíbený akční hrdina
1.Jean-Clode van Damme (182)
2.Steven Seagal (174)
3.Homer Simpson (154)