karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
HISTORIE BOJOVÁ UMĚNÍ HOLLYWOOD ZPRÁVY WEBY

MU SA DO

Vznik Musado

Mu sa do je vcelku mladým bojovým stylem, který vychází z tradičních korejských bojových technik. Jeho zakladatelem však překvapivě není žádný z Asiatů, nýbrž Němec Herbert Grudzenski. Ten se v mládí zabýval judem a karate. Během základní vojenské služby sloužil u elitních jednotek Bundeswehru, kde získal další znalosti o technikách boje na krátkou vzdálenost. V roce 1967 začal s vlastním studiem korejských bojových technik. Jako první neasijský žák byl přijat do rodinného Doyang mistra Kang Byung-Soon. Zde získal obrovské znalosti nejen o nácviku korejských bojových technik, ale také o asijské medicíně a Son budhismu. Po dvaceti letech studia různých bojových stylů a praktik získal Grudzenski titul "Sulsa", což v překladu znamená "Mistr a učitel bojových technik". Tento titul ho opravňoval k založení vlastní školy a k prosazování vlastního směru výuky. Grudzenski této výsady využil a z několika stovek bojových technik sestavil nový dynamický styl Mu sa do. Vytvořil tak bojový systém, který dodržuje asijské etické principy, ale je přizpůsoben potřebám Evropanům.

Techniky musado

Základem pro vznik Mu sa do byly tradiční korejské bojové techniky. Ty se vytvářely vlivem neustálých válek na korejském poloostrově. Od roku 57 před naším letopočtem až do roku 668 zde existovali tři samostatné říše, které vedly neustálé války mezi sebou a také mezi svými sousedy. Důvodem těchto válek bylo udržení vlastní identity na straně jedné a výbojné smýšlení vládců na straně druhé. Během těchto válek vznikaly různé způsoby a praktiky boje, které jsou v Koreji všeobecně nazývány MU SUL. Tyto techniky nesloužily pouze k bojovým účelům, ale také k udržení fyzické kondice a udržení zdravého ducha. Dalším vývojem na válečném poli i v politice jednotlivých zemí prošla tato bojová umění mnoha změnami a stala se základem pro nejrůznější moderní styly s různým zaměřením pro využití v boji. Tedy od použití ke sportovním účelům až po vyhraněná zaměření, například na tradiční zbraně. Mu sa do není bojovým sportem s přesně danými pravidly. Jde spíše o účinnou sebeobranu. Její nosnou částí jsou, stejně jako v karate, postoje, kryty, kopy a údery. V boji na krátkou vzdálenost se pak v Mu sa do přechází na prvky z juda a ju-jitsu. Tedy páky, škrcení, přehozy a podmety.

Výcvik Musado

Výcvik Mu sa do je rozdělen do 4 částí :
  1. Wae gong (vnější síla) - obsahuje techniky pro boj prázdné ruky proti prázdné ruce, boj prázdné ruky proti ozbrojené ruce a pro boj ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce.
  2. Nae gong (vnitřní síla) - obsahuje techniky pro meditaci, koncentraci a dechová cvičení
  3. Shin gong (mentální síla) - obsahuje techniky pro rozvoj vnitřní a mentální energie.
  4. Moo gi gong (síla zbraně) - obsahuje techniky pro rozvoj dovednosti boje se zbraněmi.

Náboženství v musado

Ve všech asijských bojových umění se mísí několik základních náboženských a filozofických směrů, především Buddhismus, Zen Buddhismus, Taoismus a Konfucionismus. Tyto směry ovlivnily také základní etiku Mu sa do, kterou se musí řídit každý žák.

Kodex studenta musado

Každý student je povinnen znát Kodex cti válečníka Mu sa do, který je tvořen z pěti částí :
  1. Věrnost vlastní zemi
  2. Věrnost učení a učiteli, úcta k rodičům
  3. Důvěra a bratrství mezi přáteli
  4. Odvaha vůči nepříteli
  5. Nikdy bezdůvodně nezabít.
Dále je nutné dodržovat devět ctností: humanitu, spravedlnost, zdvořilost, moudrost, důvěru, dobrotivost, pravdivost, věrnost a odvážnost.

Filozofie musado

V Mu sa do existují dvě základní filozofie použití fyzických aplikací v boji - JUNG DO a AM JA. JUNG DO je "Cesta pravdivého meče". To znamená bojovat v bitvě se ctí a důstojně, nikdy neodvrátit svou tvář od nepřítele, jít přímou cestou proti všem životním problémům a nebát se smrti. Je to určitý zákon bojovníka-gentlemana, který jej nutí bojovat čistým způsobem podle současných platných zákonných norem. AM JA je "pouť temnotou". Obsahuje všechny triky a klamné manévry, kterých je potřeba pro dosažení vítězství a konečného úspěchu. Filozofie této části dovoluje použít bojovníkovi jakýchkoliv metod, nástrojů a strategie, aby splnil svěřený úkol. V těchto technikách byli cvičeni nejlepší šlechtičtí rytíři Hwarang (obdoba japonských samurajů) ve státě Silla. V současné době jsou tyto techniky určeny především pro výcvik Policie a speciálních armádních jednotek.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
BOJOVÁ UMĚNÍ
Aikido
Allkampf Jitsu
Bojutsu
Box
Capoeira
Hapkido
Hwarang Do
Iai Do
Jeet Kune Do
Jiu Jitsu
Judo
Kendo
Kjudo
Mu Sa Do
Muay Thai
Naginata
Ninjutsu
Pakua
Pentjak Silat
Shaolin
Sumo
Tae Kwon Do
Tai Chi
Viet Vo Dao
SPARTAK
HISTORIE
BOJOVÁ UMĚNÍ
HOLLYWOOD
ZPRÁVY
WEBY
On-line: 1
Week: 22690
Total: 12363029
21. října 2020

EMAIL KARATE SPARTAK

NEJČTENĚJŠÍ V SEKCI BUDO

KURZY KARATE 06/07
  přípravné cvičení 5 - 6 let
  kurz karate 7 - 9 let
  karate a sebeobrana 10 - 14 let
  karate a sebeobrana nad 15 let
  karate a Allkampf-jitsu
  Saisho Ki Do - sebeobrana
  K-aerobik - kondiční bojové cv.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ -
TOP POSTER DA1

TOP REPORTÁŽE
12.11.06 Japonsko Reportáž z Japonska
22.06.06 Hradec Králové Nekoř 2006
30.04.06 Hradec Králové Grand Prix HK 2006

Anketa:
Váš oblíbený akční hrdina
1.Jean-Clode van Damme (182)
2.Steven Seagal (174)
3.Homer Simpson (154)