karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
INFORMACE TRÉNINKY AKCE KLUBU KRONIKA CHYSTÁME


PROČ TRÉNOVAT V SK KARATE SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ
* TRÉNINKOVÉ ZAMĚŘENÍ A ORGANIZACE SPARTAK *

SK Karate Spartak trénuje styl KARATE SHOTOKAN už 25 let. V současné době má klub 479 členů, o které se stará 7 trenérů a 4 asistenti pod vedením šéftrenéra klubu Kamila Guzka (III.DAN od mistra Hirokazu Kanazawy). Rozsah působnosti SK Karate Spartak sahá od přípravy předškolních cvičenců, fyzickou a mentální přípravu přes kurzy Karate a sebeobrany všech věkových kategorií až po vrcholovou sportovní činnost karate. Všichni členové klubu jsou rozděleni podle věku i technických stupňů, což umožňuje optimální tréninkovou skladbu pro dané tréninkové skupiny. Na trénincích působí zpravidla 2 trenéři nebo 1 trenér a 1 asistent. Převážná část tréninků je zaměřená na přípravu a ovládání těla, nácviku koncentrace a práce s vnitřní energií a následné využití pro techniky karate a sebeobranu. V klubu funguje i oddíl Aikida.


* ROZSÁHLÉ TRÉNINKOVÉ VYBAVENÍ SPARTAK *

Klub dispnuje pestrým technickým vybavením. Trénuje se na tatami (klub vlastní celkem 400 metrů čtverečných tatami), což zaručuje optimální komfort pro cvičení karate i na parketách, které umožňují přesný kontakt chodidla se cvičební plochou a tedy optimální vnímání pevného postoje a techniky boje. Klub má také více než 60 tréninkových pomůcek pro nácvik úderů a kopů, posilovací náčinní atd..


* OJEDINĚLÝ SYSTÉM PŘÍPRAVY CVIČENCŮ SPARTAK *

Klub připravuje své cvičence ojedinělým systémem přípravy na hlavní zkoušky technických stupňů (páskování), který se skládá z pohybové, fyzické, vědomostní, sebeobranné a technické části. Technická část je rozdělena na kihon, kombinace, kata a kumite. Kumite je rozděleno na tradiční a sportovní. Systém přípravy sestavil Kamil Guzek ve spolupráci se všemi trenéry klubu.


* VRCHOLOVÍ SPORTOVCI KARATE SPARTAK *

Pokročilejším cvičencům umožňuje klub specializaci v karate. Ve sportovním karate znamenají závodníci Spartaku absolutní špičku České republiky. Tým žen Spartaku vyhrál v letech 2006. 2007, 2008 a 2009 1.ligu karate. Ligovými mistry je také tým dorostenek SK Karate Spartak HK z let 2008 a 2009. Především zásluhou Radky Krejčové a Lukáše Polzera získal klub SK Karate Spartak HK celkem 14 medailí z Mistrovství světa a Evropy.


* RŮZNORODÁ SPECIALIZACE POKROČILÝCH CVIČENCŮ SPARTAKU *

V letošní sezóně bude klub otevírat kromě standardních tréninků, které se skládají z fyzické přípravy, nácviku koncentrace a technik karate a sebeobrany, také další speciální tréninky. Ty budou sloužit pro zájemce jako nadstavba základního kurzu a jejich rozpis bude oznámen během září a října podle počtu zájemců.


* OPTIMÁLNÍ ROZDĚLENÍ DO KURZŮ SPARTAKU *

Pro začátečníky je kurz karate a sebeobrany rozdělen podle věku.

V přípravném cvičení 5-6 let je kladen důraz na rozvoj koncentrace, dále na všestranný fyzický rozvoj, koordinaci těla a prostorovou orientaci i správné dýchání v pohybu.

Kurz Karate 7-14 let je zaměřen podobným způsobem jako přípravné cvičení. Je zde však procvičována důkladněji technická část - kryty, údery, kopy a postoje karate tak, aby všichni účastníci kurzu mohli v závěru složit úvodní zkoušku na první technický stupeň (bílý pás). Je zde také více zdůrazňován morální kodex cvičení bojového umění.

Kurz Karate a sebeobrany nad 15 let je zaměřen na získávání technických dovedností - technik karate a chvatů sebeobrany. Je zaměřen na získání síly, rychlosti i reakce, ale především na využití koncentrace a vnitřní energie. Účastníci kurzu během jednoho roku skládají 1 nebo 2 zkoušky Karate (bílý pás v první tréninkové sezóně, žlutý pás v další sezóně nebo už na letním soustředění klubu).


* ÚSPĚCHY KARATE SPARTAK *

Klub SK Karate Spartak HK je autorem několika významných projektů a akcí. Kromě systému páskování, který zvyšuje efektivitu přípravy na zkoušky a udržuje motivaci cvičenců k zdokonalování technik karate a sebeobrany, provozuje klub ojedinělý databázový systém závodníků, klubů, závodních výsledků i soutěžních žebříčků KARATEREC.COM. Klub dále pořádá největší turnaj karate v České republice Grand Pric HK, kterého se v roce 2010 zúčastnilo 1390 soutěžích z 18 států. Velkolepou akcí byly také ukázky klubu v kongresovém centru Aldis, kterých se zúčastnilo téměř 300 cvičenců klubu před 1500 diváky. Velmi zdařilé bylo i letní soustředění SK Karate Spartak HK v Nekoři, kterého se ve dvou turnusech zúčastnilo 189 členů klubu. V závodní činnosti získal klub 6 ligových titulů a 14 medailí z Mistrovství světa a Evropy.


Slovo Doc. MUDr. Karla Bartáka, CSc.


Karate se ve Spartaku daří
K úpolovým sportům mám velmi blízko. Dlouhá léta jsem úzce spolupracoval s oddílem judo Spartaku Hradec Králové a v létech 1975 až 1983 jsem byl lékařem československých reprezentantů mužů a později i žen. Z osobní zkušenosti vím, že tyto sporty rozvíjejí mladého člověka všestranně ve smyslu starořeckého kalogathane, tedy v jednotě těla a ducha. Navíc programově vedou sportovce k úctě k soupeři, kterého ale chci v čestném sportovním zápolení porazit. V tom vidím velký společenský význam těchto sportů pro další život. Náš oponent by neměl být naším nepřítelem, ale pouze člověkem, který má na řešený problém jiný názor a nad nímž chci argumentačně zvítězit.

Později, již jako senátor Parlamentu České republiky, jsem považoval za čest převzít záštitu nad mnoha soutěžemi karatistů, které pořádal (často s mezinárodní účastí) královéhradecký Spartak. Tam jsem mohl proniknout do tajů tohoto krásného sportu. Perfektní organizace, vynikající sportovní výsledky závodníků, ale hlavně koncepční práce s mládeží mě přesvědčily o tom, že oddíl pod vedením hlavního trenéra Kamila Guzka pracuje velmi dobře. Budeme-li mít více takových obětavých lidí, určitě ubude ve společnosti negativních jevů, často osobních tragedií mladých lidí!

Všem členům tohoto oddílu - závodníkům, trenérům a funkcionářům i nadále přeji - Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque, sit! Kéž je to dobré, šťastné, příznivé a zdárné!

Váš
Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.,
senátor Parlamentu České republiky
- předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
a přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství LFUK a FN Hradec Králové(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
INFORMACE
kontakty
nábory
zaměření
úspěchy
čl. základna
sponzoři
SPARTAK
INFORMACE
TRÉNINKY
AKCE KLUBU
KRONIKA
CHYSTÁME
On-line: 1
Week: 4188
Total: 13331867
22. července 2024