karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
INFORMACE TRÉNINKY AKCE KLUBU KRONIKA CHYSTÁME


PROČ TRÉNOVAT KARATE
* TRÉNINK KARATE JAKO VŠESTRANNÉ A KOMPLETNÍ PROCVIČENÍ TĚLA *

Trénink karate postihuje kompletní fyzický, psychický i morální rozvoj cvičenců. Jako fyzické cvičení procvičuje kompletně a rovnoměrně celé tělo pomocí pestrých technik krytů, úderů, seků, kopů, postojů a pohybových akcí. Kromě koordinace těla je součástí tréninku karate důkladné posilování i protahování všech svalů těla, zvýšení kloubní pohyblivosti a zároveň zpevnění úderových ploch na ruce i noze. Cílem fyzické části tréninku je dokonalý rozvoj těla a jeho ovládání.


* PŘÍZNIVÝ VLIV NA ROZVOJ PSYCHIKY A KONCENTRACI *

Kromě kompletního fyzického rozvoje trénink karate procvičuje maximálním způsobem koncentraci, což je velmi přínosné zejména u dětí. Velmi také zlepšuje prostorovou orientaci. Cvičení karate rozvíjí práci s vnitřní energií pomocí správného dýchání v technikách i pomocí aspektů kime a kiai v technikách karate. Ve cvičení ve dvojicích se rozvíjejí správná reakce, nasazení a zároveň klid mysli, potřebný pro správné vyhodnocení situace. Cílem psychického tréninku je především schopnost maximální koncentrace a ovládání emocí a mysli.


* CVIČENÍ KARATE A MORÁLNÍ ROZVOJ *

Kromě fyzického a psychického tréninku je při cvičení karate kladen důraz i na morální vývoj. Je zdůrazňována úcta k soupeři i obranný charakter bojového umění karate. Trénink kartate vede ke komplexnímu rozvoji osobnosti a s tím i k výchově využívat své síly a dovednosti k pomoci ostatním, především slabším jedincům.


* TRÉNINK KARATE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE *

Trénink Karate je určen pro všechny věkové kategorie, pro oboje pohlaví i pro všechny tělesné typy. Jako trénink koncentrace a všeobecná fyzická i psychická příprava je vhodný i pro předškolní děti od 5 let. Karate je vhodné pro dívky i chlapce, především pro dokonalý rozvoj těla, sportovní stránku karate i sebeobranu. Cvičení krate je vhodné i pro starší lidi. Provádění technik se správným dýcháním zaručuje rozvoj těla i mysli, upevňuje zdraví a sílu v každém věku (zakladatel stylu Shotokan Gichin Funakoshi cvičil až do svých 89 let).


* VELKÝ ROZSAH ZAMĚŘENÍ TRÉNINKU KARATE - SPECIALIZACE*

Zaměření v tréninku karate má obrovský rozsah:
- přípravné cvičení pro předškolní děti - všestranný rozvoj těla, nácvik koncentrace
- trénink mládeže pro dokonalý fyzický, psychický i morální rozvoj - příprava na zkoušky karate (získávání technických stupňů, pásů karate)
- sportovní karate - dokonale rozvíjí schopnosti závodníků - koncentraci, pohybovou koordinaci, reakci, nasazení, odvahu, rychlost, sílu
- sebeobrana - karate svými dlouhými a přímými tvrdými technikami zaručuje úspěšnost obrany hned v počátku útoku. Navíc techniky karate obsahují prakticky kompletní rozsah chvatů - kryty, údery, seky, kopy, chyty, páky, přehozy atd.
- ukázková forma karate - obsahuje cvičení technických sestav, cvičení ve dvojicích (kumite), akrobatické provedení technik karate, přerážecí techniky, cvičení se zbraněmi kobudo (tyč, nunchaku, tonfa, sai)
- kondiční cvičení karate - hit posledních let poté co se zjistilo, že cvičení karate dokonale rozvíjí a posiluje celé tělo pomocí provádění technik karate i speciálních přípravných posilovacích, protahovacích a dýchacích cvičení.


* BLAHODÁRNÝ VLIV TRÉNINKU KARATE NA ZDRAVÍ CVIČENCŮ *

Trénink karate příznivě ovlivňuje zdraví cvičenců. Je to dané především posílením těla, zklidněním a ovládnutím emocí a mysli i rozvoji vnitřní energie. Ta se rozvíjí správnými dechovými návyky v provádění technik i pohybu celého těla. V karate je kladen důraz na rozvoj tzv. hara (centrum vnitřní energie v těle). Také rozvoj koncentrace významně posiluje obranyschopnost těla. Zakladatel stylu Shotokan Gichin Funakoshi se dožil 89 let a za svůj život nebyl ani jednou u doktora a nevzal za svůj život jedinný prášek, přestože se narodil jako slabé dítě.
(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
INFORMACE
kontakty
nábory
zaměření
úspěchy
čl. základna
sponzoři
SPARTAK
INFORMACE
TRÉNINKY
AKCE KLUBU
KRONIKA
CHYSTÁME
On-line: 1
Week: 1424
Total: 13305597
22. května 2024