karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

6. kyu (roku-kjú) - zelený pás
KIHON
 1. ZK vpřed: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan barai)
 2. ZK vpřed: sanbon-cuki
 3. ZK vzad: age-uke / gyaku-cuki
 4. ZK vpřed: soto-uke / gyaku-cuki
 5. ZK vzad: uči-uke / gyaku-cuki
 6. KK vpřed: šuto-uke /(ZK) nukite (obrat s gedan barai)
 7. ZK vpřed: mae-geri (džodan, paže čudan)
 8. ZK vpřed: mawaši-geri (čudan)
 9. ZK vpřed: joko-geri kekomi (čudan, zadní nohou)
 10. KI stranou: joko-geri keage (třikrát na každou stranu)
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

Útoky pouze pravou

 • 2 × džodan oi-cuki
 • 2 × čudan oi-cuki
 • 2 × čudan mae-geri
Obrana proti:
  • džodan oi-cuki krytem age-uke (střídavě levá, pravá)
  • čudan oi-cuki krytem soto-uke (střídavě levá, pravá)
  • mae-geri 1, ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan barai levé
 1. ústup vzad levé nagaši-uke, protiútok volný
KATA
Heian Sandan
Chyby, které nejsou tolerovány
 • chybné držení težište (klesání, stoupání)
 • nepřesné stahování kopající nohy zpět
 • chybná práce boku
 • nejistota v postojích
 • chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata
 • při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu
 • chyby z předchozích kyu

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr

8. KYU
7. KYU
6. KYU
5. KYU
4. KYU
3. KYU
2. KYU
1.KYU
1. DAN
2. DAN
3. DAN
4. DAN
5. DAN
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 1210
Total: 12576531
9. května 2021