karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

2. kyu (ni-kjú) - hnědý pás
KIHON
 1. ZK vpřed: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan barai)
 2. ZK vpřed: sanbon-cuki
 3. ZK vpřed: age-uke / mae-geri (kopající nohu stáhnout zpět) / gyaku-cuki
 4. ZK vpřed: soto-uke / joko-enpi (KI) / gyaku-cuki (ZK)
 5. KK vzad: morote uči-uke / kizami-cuki (ZK) / gyaku-cuki
 6. ZK vpřed: mae-geri / oi-cuki (bez mezikroku)
 7. ZK vpřed: mawaši-geri džodan / gyaku-cuki
 8. ZK vpřed: mawaši-geri džodan / uširo-geri (třikrát na každou stranu)
 9. KI stranou: joko-geri keage - (překrok) joko-geri kekomi (druhá noha)
kombinace (z čudan kamae)
 • kizami-cuki / gyaku-cuki (suri-aši) - (krok) uraken / gyaku-cuki
 • mawaši-geri džodan / uširo-geri / uraken / gyaku-cuki
KUMITE
Džiu-ippon-kumite
 • džodan oi-cuki
 • čudan oi-cuki
 • čudan mae-geri
 • čudan joko-geri kekomi
 • uširo-geri
Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).
Obránce jednou s ústupem vzad (celý krok), jednou s odsunem vzad.
KATA
Bassai Dai
Chyby, které nejsou tolerovány
 1. špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
 2. odklon těla od cíle při cvičení s partnerem
 3. nejistota při útoku a protiútoku
 4. chyby z předchozích kyu

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr

8. KYU
7. KYU
6. KYU
5. KYU
4. KYU
3. KYU
2. KYU
1.KYU
1. DAN
2. DAN
3. DAN
4. DAN
5. DAN
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 1209
Total: 12576530
9. května 2021