karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

3. DAN (šodan) - černý pás
KIHON
 1. ZK vpřed: oi-cuki čudan (obrat vždy s gedan barai)
 2. ZK vpřed: sanbon-cuki
 3. ZK vzad: age-uke / mae-geri (stažení kopající nohy do výchozí pozice) / gyaku-cuki čudan zde opět obrat s gedan barai, KAMAE
 4. ZK vpřed: soto-uke / joko-uraken-uči (džodan) stejnou paží / gyaku-cuki (čudan) zde opět obrat s gedan barai, KAMAE
 5. ZK vpřed: oi-cuki (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / ústup vzad (KK) s šuto-uke / uširo-geri / gyaku-cuki, KAMAE
 6. ZK vpřed: mae-geri (džodan) / joko-uraken-uči (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
 7. ZK vpřed: mae-geri (čudan) kopajicí nohu nepokládat na zem, mawaši-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
 8. KI vpřed: joko-geri-keage (džodan)-(překrok) joko-geri-kekomi (čudan) druhou nohou, 3 × na každou stranu
kopy na místě

výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé

 • pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawaši-geri (džodan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK 3 × každou nohou)
KUMITE
 1. Džiu-ippon-kumite
  • džodan oi-cuki
  • čudan oi-cuki
  • čudan mae-geri
  • čudan joko-geri-kekomi
  Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý). Obránce - jednou s ústupem vzad (celý krok) - jednou s odsunem vzad
 2. Džiu-kumite s jedním až pěti partnery
KATA
 1. ŠITEI kata ze série Tekki 1-3.
 2. TOKUI
  1. kata ze série Heian 1. - 5. a Tekki 1. - 3.
  2. podle výberu z Bassai Dai, Bassai Sho, Jion, Empi, Hangetsu, Kanku Dai, Kanku Sho, Nijushiho, Meikyo
 3. BUNKAI zkoušený předvede bojové aplikace technik obsažených v nekteré z výše uvedených TOKUI kata b. Aplikace musí být věrohodné.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr

8. KYU
7. KYU
6. KYU
5. KYU
4. KYU
3. KYU
2. KYU
1.KYU
1. DAN
2. DAN
3. DAN
4. DAN
5. DAN
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 1209
Total: 12576530
9. května 2021