karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

SAISHIO KI DO


MARTIAL ARTS WAY - COMBINED FIGHTING ARTS


Základní myšlenkou Saisho Ki Do je vytvořit sám sobě optimální životní cestu s pomocí bojového umění bez násilí a s čistým štítem...

Zakladatel Saisho Ki Do: shihan Danny Hazan


  • 8.Dan Shotokan
  • 8.Dan Saishio Ki Do
  • 7.Dan Krav Maga
  • 7.Dan Kyokushin Budokai
  • 4.Dan Kobudo
  • 2.Dan Combat sambo
  • 2.Dan Judo


Základem Saishio Ki Do je karate stylu Shotokan a jehož zaměření je pochopení bojového umění ze všech možných pohledů od sportu přes reálnou sebeobranu, až po ultimátní zápas. Saisho Ki Do využívá prvky karate, aikida, juda, kicx boxu a dalších bojových umění, které svou pestrostí a rozsahem kombinací zajišťuje prakticky všestrannou orientaci při sebeobraně v boji ve stoje, na zemi, proti zbraním atd.. Saisho Ki Do je bojové umění, kde i sebeobrana proti zbrani a práce se zbraněmi dálného východu (Bó, Sai, Tonfa, Nunchaka, Kama) je nedílnou součástí systému.

Shihanova škola bojových umění v Izraeli má asi 1200 členů a všichni ovládají alespoň částečně Karate Shotokan a ostatní výše uvedená bojová umění.Sám dále trénuje speciální armádní jednotky v Izraeli a osobně se účastnil mnoha utkání v ultimátním zápasu.Jeho filozofie pro studenty bojových umění je všestrannost,bojové srdce,soustředění,rozvaha a maximální ovládání emocí v jakékoliv situaci.Shihan sám publikoval knihu bojového umění a další připravuje.

Oficiálním instruktorem Saishio Ki Do pro Českou republiku je osobní žák Shihana Dannyho Hazana Shihan Karel Kesl 6.Dan a Saishio Ki Do je nedílnou součástí výuky karate v SK Kesl Ryu Shotokan. Dalším klubem, který smí oficiálně trénovat Saishio Ki Do je Karate Spartak Hradec Králové.

REPORTÁŽE SAISHO KI DO
13.-20.08.05 Soustř. SKD - Dl.Voda 2006
12.05.06 Seminář SKD v HK
13.05.06 SKD na Sam. Budoshow 2006
14.05.06 Mistrovství ČR SKD
13.-20.08.05 Soustř. SKD - Nespice 2005
07.-14.08.04 Soustř. SKD - Nespice 2004
07.-14.08.04 SKD na Sam. Budoshow 2005
09.-16.08.03 Soustř. SKD - Nespice 2003
03.-10.08.02 Soustř. SKD - Nespice 2002


(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 3
Week: 3681
Total: 13238202
1. prosince 2023