karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

Obrana proti chycení

chyceni2
Při obraně proti chycení za oděv je nutné si uvědomit jaký je nejčastější účel tohoto kroku útočníka. Samotné chycení totiž ještě nemusí znamenat přímé ohrožení. Jedná se však o velmi častou agresi po které většinou následuje slovní vyhrožování, ale může být i předzvěstí skutečného napadení.

Chycení jednou rukou pod krkem.

chyceni1
Tento způsob útoku je charakteristický pro napadení slabší osoby silnějším jedincem. Při výběru obrany budeme vycházet ze skutečnosti, že pokud se útočník rozhodne svého soka chytit pod krkem ve většině případů ho následně přitáhne k sobě. Obranné prvky tedy musíme provádět na pokrčenou ruku což je těžší neboť pokrčen ruka zaručuje větší sílu a stabilitu v úchopu.
 1. obrana nasazením páky na prst
  Tento způsob obrany je vhodný zejména v případě, že stisk není příliš silný. V opačném případě je nutno využít momentu překvapení, při kterém útočník stisk oslabí. Jde například o kop do holeně, dupnutí na nohu, náznak úderu na obličej atd.. Poté prudkým stisknutím přitlačíme poslední článek soupeřova malíku nebo palce směrem k dlani.
 2. obrana nasazením páky na zápěstí
  paka
  Soupeřovu ruku chytneme rychle oběma rukama tak, aby prostředníky obemkly útočníkovo zápěstí těsně pod dlaní a palce byly přiloženy u malíkové části hřbetu dlaně. Silným tlakem palců přitlačujeme útočníkovo zápěstí k předloktí a to buď k zemi za jeho tělo nebo k zemí se současným ukročením vzad.
 3. obrana nasazením páky na rameno
  Pokud nás útočník uchopil pravou rukou, pak pravou rukou uchopíme jeho zápěstí. Dlaní levé ruky udeříme zespodu na soupeřův loket. Se současným ukročením za záda soupeře dotlačíme soupeřův loket směrem k zemi. Pro případ potřeby odvedení útočníka můžeme jeho ruku zafixovat pomocí levé ruky za zády tak, že útočníkovo předloktí dáme do loketní jamky a druhou rukou chytneme soupeře pod krkem a přitáhneme ho k sobě.
 4. obrana odtažením soupeře
  Při hrozbě nebezpečného útoku je vhodné použít jako obranu kop na končetinu. Abychom mohli kop provézt musíme si soupeře nejprve od sebe odtáhnout. To provedeme rukou na stejné straně soupeřova útoku tlakem do soupeřova krku. Soupeře zneškodníme nejlépe silným kopem holení do stehna. Soupeř je na určitou dobu znehybněn přičemž nehrozí jeho zranění.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 1
Week: 5327
Total: 12112056
29. května 2020