karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

Základní zásady sebeobrany

Vyhýbat se konfliktním místům (pohromadě více nebezpečných příslušníků podezřelých skupin)

Nedostávat se do konfliktních situací
  • nesledovat upřeně agresivní jedince
  • neprovokovat je slovně ani mimoverbálně (náznaky rukou, grimasy)
  • nedávat se do vážnějších debat s podezřelými jedinci, ale ani je tvrdě neodbývat (vhodné je slušná, ale důrazná výmluva)
  • vyhýbat se dopředu agresivním jedincům, u kterých je předpoklad, že vyvolají konflikt.
  • Děti by neměly v žádném případě chodit s neznámými staršími jedinci ani s nimi zůstávat o samotě.
  • Totéž platí pro ženy a dívky. Ty by také měly, pokud nechtějí z měrně přijít k násilnému sexuálnímu styku nebo obtěžování, stopovat či chodit v noci městem co nejméně a pokud možno ne samy.
  • Pokud dívky nechtějí úmyslně upoutat co nejvíce mužů nebo alespoň jednoho získat, měly by do podezřelých nočních podniků chodit v co nejméně provokativním oblečení a stejně tak se i chovat.


Vyhnutí se útoku při provokaci - slovně neodporovat uznat či polichotit soupeřovi v případě provokace skupinou je někdy vhodné "zahrát jednoho z nich" odvézt pozornost nebo řeč na jiné téma netvářit se ani ustrašeně ani provokativně.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 1
Week: 1210
Total: 12576531
9. května 2021