karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

Obrana proti útoku předmětem

Obrana proti útoku velkým předmětem jako je židle tyč apod.

Ještě než se pustíme do nácviku obranných prvků, uvedeme si nejprve hlavní zásady sebeobrany proti takovémuto útoku. Důležitý je především pohyb, který nám umožní vyhnout se útoku či připravit si pozici pro provedení potřebné akce. Při útoku větším předmětem je nejdůležitější co nejrychleji zkrátit vzdálenost mezi napadeným a útočníkem. Oproti případu napadení nožem se totiž nelze držet od útočníka ve větší vzdálenosti, neboť můžeme předpokládat že úder tyčí nebo židlí má skutečně velký dosah. V ideálním případě se k útočníkovi snažíme dostat na tělo v době jeho nápřahu. Je tedy nejlepší dostat se k útočníkovi už ve chvíli, kdy předmět uchopuje do ruky. Další instrukce pro obranu proti napadení předmětem si ukážeme u jednotlivých obranných nácviků.

 1. Útok židlí nebo tyčí vedený shora

  Nad hlavu zdvihneme zkřížené ruce zavřené v pěst a okamžitě vyrazíme proti soupeři abychom mu zabránili v dokončení úderu předmětem. Je nutné schovat hlavu pod ruce tak aby nás do ní nezasáhl předmět, který by mohl útočníkovi vypadnout z rukou po naražení na náš kryt.

  zidle1
  Dalším účinným a přitom vcelku jednoduchým obranným chvatem je následující akce : Vyrazíme do podřepu vpřed proti nohám útočníka. Ty zachytíme pod koleny strčením tělem do soupeře a zároveň zatáhnutím za nohy povalujeme útočníka na záda. Při tomto obranném prvku je důležité jít co nejvíce do podřepu a přitlačit se k soupeři tělem - snažíme se tedy nepředklánět. Dále je nutné co nejvíce schovat hlavu - nejlépe ji přitisknout k soupeřovu boku.

  Náročnější, ale neméně účinný chvat začíná podobně jako předchozí nácvik. Tentokrát musíme jí co nejvíce do podřepu, abychom se dostali pod těžiště útočníka. Nadzdvihnutím jeho nohou a dalším pohybem těla dopředu útočníka přehazujeme přes rameno.

 2. útok předmětem vedený ze strany

  V takovémto případě se snažíme dostat na druhou stranu útočníka, než na které se napřahuje. Současně s pohybem k soupeři a do strany se snažíme do protivníka břicha narazit zdvihnutým kolenem. Po takovém z kroku můžeme soupeře dále zneškodnit podmetem nebo jednodušeji úderem pěstí nebo loktem. Pozor ! Vždy se snažíme vyhnout úderu loktem do páteře především v oblasti krku. Takovýto úder by měl neadekvátní následky, protože by mohl způsobit ochrnutí či dokonce smrt.

  zidle2
  Pokud jsme od soupeře ve větší vzdálenosti, je lépe kop provést nártem nebo špičkou boty. Kop můžeme mířit do břicha stehna či do genitálií. Nutné je však zároveň s kopem ukročit do strany.
 3. Útok těžkým předmětem (kamenem, láhví apod.)

  Základní nutností je v tomto případě uhnout z dráhy úderu. Není vhodné se útoku vyhnout úskokem od protivníka, neboť je možné, že útočník může předmětem také hodit.


(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 1
Week: 1210
Total: 12576531
9. května 2021