karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

Obrana proti noži

V této kapitole se dostáváme k obraně proti zbraním. Nejprve se zaměříme na zlikvidování útoku nožem nebo jinou řeznou zbraní. Tou může být například i břitva, větší střep či uražená skleněná láhev. Při obraně proti takovémuto útoku se musí změnit dosavadní taktika obrany. Především je nutné co nejvíce omezit boj nablízko, který je s protivníkem ozbrojeném řeznou nebo bodnou zbraní velice nebezpečný.

Hlavní zásady při obraně proti noži :

 1. Udržení si dostatečné vzdálenosti od útočníka. Toho můžeme dosáhnout využitím většího otevřeného prostoru nebo využitím okolních předmětů. Vhodné je dostat se do takové pozice, kdy mezi obráncem a útočníkem je například stůl nebo jiný větší předmět.
 2. Využití okolních předmětů. Ty mohou podle velikosti sloužit k různým účelům. Větší předměty jako je židle nebo tyč poskytují obránci převahu nad protivníkem a mohou tak sloužit k přímé likvidaci útočníka a to hodem nebo úderem tímto předmětem. Posloužit nám však mohou i docela malé předměty. Pokud po útočníkovi hodíme například sklenici, klíče, ledvinku či kus zmačkaného oděvu, odlákáme útočníkovu pozornost na dobu potřebnou k protiútoku.
 3. Protiútok po odlákání soupeřovy pozornosti. Ten provádíme zásadně pomocí kopů neboť nohy jsou díky pevné obuvi nejlépe chráněnou částí těla. Prvním kopem nejlépe na genitálie nebo z boku na stehno se snažíme protivníka alespoň na určitou dobu zneškodnit. Dalším krokem by mělo být co nejrychlejší odkopnutí zbraně ze soupeřovy ruky. Protiútok musí být proveden s dostatečným důrazem a rychlostí, aby útočník neměl možnost zbraň použít.
 4. Ochrana rukou pomocí oděvu. Pokud je nutné se bránit proti ostrému předmětu přece jen pomocí rukou je vhodné (pokud to čas dovolí nebo pokud útok nožem očekáváme) omotat si předloktí až k zápěstí jakoukoliv látkou. To nám totiž při kontaktu s ostrým předmětem dostatečně zabrání jeho hlubšímu průniku do ruky. Ochrana rukou pomocí omotaného oděvu je také vhodný proti zkušenějším soupeřům. Ti v mnoha případech neútočí přímým bodnutím ale sněží se pořezat ruce obránci, který se snaží útoky nožem krýt paží.
Obrana proti útoku nožem.

Pro případ, kdy nemůžeme využít žádnou z výše uvedených zásad, si uvedeme několik základních obranných prvků proti útoku nožem. Rozdělíme si je podle toho jakým způsobem je útok proveden.

 1. Útok nožem vedený shora.
  nuz
  Při takovém útoku je nutné rychle reagovat a obrannou akci provézt v době útočníkova nápřahu. Celou situaci si ukážeme na útoku pravou rukou. Proti vedenému útoku musíme okamžitě vykročit a soupeřovu ruku zastavit levým předloktím. Pravou rukou okamžitě soupeřovu paži. Prudkým pohybem dlaněmi směrem dolů dostáváme soupeře do účinné páky. Pokud tento chvat nemáme vyzkoušený, je lépe po zastavení útoku vézt pravou rukou spodní hák na bradu. Před útokem shora můžeme také ukročit doleva a soupeřovu ruku vykrýt a zachytit pravou rukou. Poté můžeme soupeře zneškodnit úderem loktem nebo ho odzbrojit pomocí páky.
 2. Útok nožem vedený ze spodu.
  V takovém případě je vhodné zastavit útočníkovu paži podrážkou boty. Pokud takový způsob obrany nestačíme provézt nebo si na něj netroufneme, musíme před dokončením útoku uskočit do strany, abychom se vyhnuli jeho směru. Zároveň s tím prudkým úderem natažené ruky se snažíme útočníkovi vyrazit jeho zbraň nebo alespoň vychýlit útok mimo naše tělo. V protiútoku pokračujeme například prudkým kopem do stehna nebo ledvin.
 3. Útočník nožem protivníka ohrožuje.
  Útočník tedy neprovádí přímý útok ale má pouze před sebou nůž namířený na svou oběť. V takovém případě je krajně nebezpečné snažit se ostrý předmět vyrazit nebo vykrýt rukou. Nelze totiž využít momentu útočníkova nápřahu. Snažíme se tedy protivníkovu zbraň vykopnout a to nejlépe vnitřní stranou chodidla nebo nártem. Okamžitě po tomto zákroku musíme pokračovat v protiútoku.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 1
Week: 1210
Total: 12576531
9. května 2021