karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ROZDĚLENÍ ZÁSADY CHVATY PRÁVO SAISHIO KI DO

Fixace na zemi

I. Soupeř padá na břicho.

Tato situace nás dostává do výhody především Proto, že soupeř může proti nám jen stěží použít ruce. Snadným způsobem tak můžeme nad soupeřem získat převahu účinnou fixací. Útočníkovi se však z této polohy snadno vstává, proto je potřeba fixaci provézt co nejrychleji.

fixace3
Pokud se tedy útočník po našem předchozím chvatu dostal na zem břichem, snažíme se okamžitě rychlým skokem zalehnout jeho tělo a krk přitlačit k zemi předloktím. Tím totiž protivníkovi nejen nedovolíme použít ruce, ale znemožníme mu prakticky jakýkoliv pohyb. Pokud útočník drží v ruce nějaký nebezpečný předmět a ruce má schované pod tělem, je potřeba ho dostat do velice nepříjemné až bolestivé situace a v ní ho přimět aby nám předmět vydal. Toho dosáhneme pákou na bradu:
  1. rukou kterou přitlačujeme soupeřův krk k zemi.
  2. chytneme útočníkovi jednu ruku a zkroutíme mu ji za záda položíme si ji na předloktí své druhé ruky a na protivníka nalehneme. Pro zvýšení efektu a účinnosti fixace můžeme přitáhnout za vlasy protivníkovu hlavu směrem vzhůru
  3. fixace2
  4. Lehneme si na protivníka bokem. Spodní nohu pokrčíme a mezi lýtko a stehno vložíme útočníkovu ruku a celou vahou na soupeře dosedneme. Pozor při této fixaci může snadno dojít k vážnému zranění ramene takže ho naplno používejte pouze při adekvátně nebezpečném útoku.
II. Soupeř padá na záda.

V této poloze je soupeř zranitelnější a je pro něho velmi nesnadné rychle vstát. Zato však proti nám může použít ruce.

fixace1
  1. Jednoduchou a velmi známou fixací je páka na soupeřovu ruku přes naší nohu. Soupeře opět zaleháváme a tlakem předloktí na krk odtlačujeme jeho hlavu. Ležíme na boku a nohy máme vedle soupeře. Spodní nohu pokrčíme co nejvíce k útočníkovi a přes ni tlakem k zemi páčíme protivníkovu ruku kterou se snažíme co nejvíce natáhnout a otáčet dlaní směrem vzhůru.
  2. Dalším zneškodněním protivníka je škrcení. Při něm se vždy snažíme stisknout tepny, aby došlo ke snížení přívodu krve do hlavy a tím ke ztrátě vědomí, ke kterému dochází už po několika vteřinách. Tak protivníka zneškodníme bez jakéhokoliv zranění. Velká chyba je mačkání celého krku popřípadě ohryzku. Jedním z nejznámějších způsobů škrcení je takzvaná kravata, kterou jsme se zabývali v jedné z předchozích kapitol. Správná kravata tiskne tepny palcovou stranou předloktí a bicepsem.
  3. Při zneškodnění útočníka škrcením nám může také velmi dobře pomoci jeho oděv. Oběma rukama chytáme límec a vyvracením zápěstí tlačíme klouby na soupeřův krk. Ještě účinnější je chycení límce křížem co nejvíce u protivníkova týlu. Pak tlakem rukama proti sobě silně tiskneme tepny a to malíkovými hranami předloktí
III. Boj na zemi.

Na závěr si řekneme jak se chovat pokud se dostaneme do nezáviděníhodné situace kdy se na zemi dostáváme pod soupeře. V tomto případě se snažíme vždy zapřít chodidla pokrčených nohou o zem což nám umožňuje potřebný pohyb těla směrem nahoru či otáčení do stran. Snažíme se také o neustálý pohyb na zemi abychom soupeři znesnadnili nasazení nějaké fixace. Abychom útočníka ze sebe shodili musíme ho zachytit a prudce se otočit na bok. Pokud na nás protivník sedí pevně dáme si ruce před sebe zapřením nohou a zvednutím pánve prudce útočníka alespoň o několik centimetrů nadhodíme a pod jeho nohu vsuneme ruku. Tou chytneme soupeře z boku pevně za nohu a pomocí zapření nohou a druhé ruky se otáčíme na bok a soupeře shazujeme. Akce nevyžaduje příliš síly zato však trochu mrštnosti a rychlosti.


(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
SEBEOBRANA
Základní rozdělení
Základní zásady
Obrana proti chycení
Obrana proti kravatě
Obrana proti škrcení
Podmety v sebeobr.
Boj na zemi
Fixace na zemi
Obrana proti úderům
Obrana proti kopům
Útok předmětem
Obrana proti noži
Obrana a právo
SEBEOBRANA
On-line: 1
Week: 1209
Total: 12576530
9. května 2021