karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

ÚDERY
Age-cuki Úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený zespodu nahoru (takzvaný zvedák) - ruka je v konci pokrčená dlaní k tělu. Dále úder hřbetem zavřené pěsti vedený ze spodu na soupeřovu bradu (KATA Empi).
Age-empi-uči úder loktem ze spodu na bradu soupeře
Čoku-cuki přímý úder avřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed s úplnou rotací předloktí - úder vychází z hikite (zavřená pěst u boku dlaní nahoru) - v konci úderu je ruka téměř natažená vpřed dlaní dolu
Čudan cuki úder na pásmo čudan (úder na střed soupeřova těla)
Džodan cuki úder na pásmo džodan (úder na soupeřovu hlavu)
Empi-uči sek loktem
Furi-uči Technika obdobná uraken - úder začíná u pasu na stejné straně jako úderová ruka a v konci techniky je pěst obrácená palcovou stranou dolů
Gamen-šuto-uči Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ucha na straně ruky, kterou techniku vedeme. Dlaň je v nápřahu namířená vpřed, loket do strany. V průběhu seku rotujeme zápěstím o 180 stupňů - ruka je v konci seku propnutá dlaní nahoru
Gedan cuki úder na pásmo gedan (úder na spodní část soupeřova těla nebo úder pod pás)
Gedan uči-barai Sek malíkovou hranou zavřené ruky v pásmu gedan (pod pasem). Sek je prováděn propnutou paží po kruhovém pohybu před tělem..
Gyaku-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vykročením nohy na opačné straně než je vedený úder
Haišu-uči sek úderovou plochou haišu (hřbet otevřené ruky)
Haito-uči sek úderovou plochou haito (palcová hrana otevřené dlaně
Hasami-cuki dvojitý obloukový úder klouby hřbetu pěstí vedený oběma rukama před sebe, přičemž úderové plochy dopadají na soupeře ze strany
Heiko-cuki dvojitý přímý úder směrem dopředu oběma rukama najednou v poloze vodorovně vedle sebe a dlaněmi dolů
Hiraken-cuki úder plochou hiraken
Ippon nukite bodnutí špičkou ukazováku (úedrová plocha ippon nukite)
Ipponken-cuki úder plochou ipponken
Jama-cuki dvojitý přímý úder klouby pěstí na střední a horní pásmo soupeře prováděný oběma rukama najednou dlaněmi k sobě. Název úderu odvozen od pozice lokte horní úderové plochy, který je nasměrován nahoru (jama = hora)
Joko cuki úder do strany
Joko tetsui-uči Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený do strany vedle těla.
Joko-empi-uči úder loktem do strany
Kagi-cuki obloukový úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený před sebe ze strany, přičemž paže je v konci úderu pokrčená
Kakuto-uči sek úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)
Keito-uči sek úderovou plochou keito (kloub pokrčeného palce)
Kizami-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vytočením ramene a boku do směru úderu a s vykročením nohy na stejné straně jako je vedený úder
Mae-empi-uči obloukový úder loktem vedený před sebe
Mawaši-cuki úder vedený po oblouku vpřed. Úder dopadá úderovou plochou seiken na soupeře ze strany (takzvaný hák)
Mawaši-empi-uči obloukový úder loktem vedený před sebe ze strany
Morote ippon nukite Úder propnutým prstem (ukazovákem) provedený oběma rukama současně.
Morote joko-cuki dvojitý úder stranou. Ruce provádějí úder současně.
Morote mawaši-cuki úder oběma rukama, pohyb je ekvivaletní jako u morote mawaši-uke
Morote tate-cuki Úder směrem vpřed provedený oběma rukama současně. Úderovou plochou je seiken. Paže provádějí při úderu poloviční rotaci.
Morote tetsui-uči Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený oběma rukama současně.
Morote ura-cuki Úder ura-cuki provedený oběma rukama současně. Technika se provádí směrem vpřed bez rotace předloktí - ruce končí pokrčené přibližně lokty u těla.
Morote-cuki úder oběma rukama najednou
Nakadaka ipponken nukite úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite - bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)
Nakadaka ipponken-cuki úder plochou
Nihon nukite bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku (úderová plocha nihon nukite)
Nihon nukite bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku (úderová plocha nihon nukite)
Nukite úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite - bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)
Oi-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vpřed s vykročením nohy na stejné straně
Otoši-cuki úder vedený shora dolů
Otoši-empi-uči úder loktem shora dolů
Otoši-šuto-uči Sek úedrovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený shora dolů
Ren-cuki dvojitý úder klouby pěsti směrem dopředu s vystřídáním rukou
Sanbon-cuki trojitý úder klouby pěsti s vystřídáním rukou směrem dopředu na hlavu a střední část těla
Say-uraken-uči Technika uraken vedená z vrchu dolů
Seirjuto-uči sek úderovou plochou seirjuto (vnější spodní část otevřené dlaně)
Šita-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Název se používá ve stylu goju ryu
Šomen-uraken-uči Technika uraken vedená směrem vpřed. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě a s loktem k zemi
Šuto-uči sek úderovou plochou šuto (malíková hrana otevřené dlaně)
Tate šuto-uči Śek provedený malíkovou hranou otevřené ruky, ohnuté v zápěstí hřbetní částí směrem k předloktí. Sek je proveden od těla obloukovou drahou do propnuté paže.
Tate uraken-uči Úder provedený švihově úderovou plochou seiken (jeho hřbetní částí). Úder na soupeře dopadá v pokrčené fázi paže, která se po úderu ihned stahuje zpět (v konci úderu není paže propnutá).
Tate-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed poloviční rotací předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka mírně pokrčená směrem vpřed (loket je přibližně na pěst od těla) dlaní do strany
Teišo-cuki přímý úder vpřed plochou teišo - spodní část otevřené dlaně (pata dlaně)
Teišo-uči obloukový sek úderovou plochou teišo - spodní částí otevřené dlaně (pata dlaně). Nápřah techniky je většinou u ramene úderové ruky. Technika dopadá na soupeře ze strany - dráha obdobná jako u gammen-šuto-uči
Tetsui hasami-uči sek oběma rukama úderovou plochou tetsui (malíková hrana zavřené pěsti). Sek dopadá na soupeře po oblouku ze stran. Ruce jsou v konci techniky obráceny dlaněmi nahoru. Technika se používá na pásmo čudan dna žebra nebo džodan na spánky soupeře
Tetsui-uči sek úderovou plochou tetsui (malíková hrana pěsti)
Tobi-geri kop ve výskoku
Ura-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Nápřah může začínat také od hlavy
Uraken-uči obloukový sek hřbetem zavřené ruky s uvolněným zápěstím
Uširo-cuki Úder provedený vzad.
Uširo-empi-uči obloukový úder loktem vzad
Yokomen-šuto-uči Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ramene druhé ruky. Ruka je v konic propnutá dlaní dolů
Yokomen-uraken-uči Technika uraken, která dopadá na soupeře ze strany. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě loktem do strany

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
seznam
kata
kumite
zkušební řád
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 2
Week: 1153
Total: 12597565
25. června 2021