karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

KRYTY
Age-uke kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu
Awase-uke Kryt oběma rukama, přitisknutými předloktími k sobě. Paže jsou v konci před tělem se zavřenýma rukama dlaní směrem k tělu.
Bo-uke Kryt oběma rukama proti tyči. Jedna ruka je před obličejem v pásmu džodan vytočená dlaní vpřed, druhá je v pásmu gedan vytočená dlaní nahoru
Cuki-uke kryt pomocí úderu oi-cuki nebo tetsui-uči
Čo-uke Kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku překřížené přes sebe v oblasti zápěstí
Čudan uke kryt na pásmo čudan (kryt proti útoku vedeném na tělo)
Čudan uke kryt na pásmo čudan (kryt proti útoku vedeném na tělo)
Džodan uke Kryt na pásmo džodan (kryt proti útoku vedeném na hlavu). Někdy se název džodan uke používá pro kryt age-uke.
Džodan uke kryt na pásmo džodan (kryt proti útoku vedeném na hlavu). Někdy se název džodan uke používá pro kryt age-uke
Džoge-uke Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí uči-uke a druhá současně gedan barai. Kryt se provádí především proti útoku oběma končetinama
Džudži-uke kryt vnějšími stranami předloktí překřížených propnutých paží s rukama v pěst, kryt chrání zepředu spodní část těla. Při použití džudžiuke džodan jsou většinou dlaně otevřené.
Empi-uke (Hiji-uke) kryt loktem
Gedan šuto barai kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla
Gedan uke kryt na pásmo gedan (kryt proti útoku vedeném na spodní část těla nebo pod pás)
Gedan uke kryt na pásmo gedan (kryt proti útoku vedeném na spodní část těla nebo pod pás)
Gedan-barai kryt vnější stranou předloktí vedený shora dolů. Krycí ruka je v nápřahu pokrčená u ucha na opačné straně hlavy. Předloktí po dopadu na soupeřovu útočnou končetinu rotuje.Kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla
Haišu-uke kryt hřbetem otevřené ruky
Haito-uke Kryt pomocí úderové plochy haito (palcová strana otevřené dlaně)
Haiwan-uke kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený do strany, kryt chrání ze na střední pásmo těla nebo hlavu
Harai-otoši-uke Kryt předloktím vedený shora dolů. Oproti gedan barai se tehcniky v celém rozsahu provádí před tělem. Ruka je tedy v nápřahu pokrčená před tělem namířená zavřenou pěstí nahoru. Předloktí v průběhu techniky nerotuje
Hasami-uke Kryt oběma rukama nastavenýma před tělem vnější stranou předloktí k soupeři. Předloktí jsou přitisknutá k sobě v pásmu čudan.
Jama-uke Kryt oběma rukama - kryt se provádí shora dolů oběma lokty současně. Nápřah je jako v konci age-empi-uči, tzn. lokty směrem nahoru před sebe (odtud název jrytu - jama = hora). Kryt se provádí především proti chycení za oděv oběma rukama.
Joko uke kryt stranou (kryt proti útoku vedeném na obránce ze strany)
Joko uke kryt stranou (kryt proti útoku vedeném na obránce ze strany)
Kake-uke Kryt podobný jako učiuke. Provádí se však otevřenou dlaní se zachycením soupeřovi ruky po dokončení krytu. Kake = zachycení
kakuto-uke Kryt úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)
Keito-uke kryt úderovou plochou keito (palcová strana otevřené dlaně) vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla
Mawaši-uke Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí harai-otoši-uke otevřenou dlaní a druhá ruka kake-uke. Ruce provádí kryt současně po kruhu ve stejném směru na opačných koncích kruhu - dlaně jsou namířené vpřed. Kryt se provádí především proti útoku oběma rukama - kryt soupeři ruce zamotá do sebe a zatlačí k tělu.
Morote age-uke kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu (ruce provádějí kryt současně a kříží se před tělem)
Morote Empi-uke kryt loktem provedený oběma rukama současně
Morote Gedan šuto barai kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce se při provedení krytu kříží před tělem)
Morote gedan-barai kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce provádějíkryt současně a při provedení krytu se kříží před tělem)
Morote Haiwan-uke kryt Haiwan-uke provedený oběma rukama
Morote kakiwake-uke kryt vnějšími stranami předloktí vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla
Morote keito-uke kryt úderovou plochou keito (palcová strana otevřené dlaně) oběma rukama provedený palcovými stranami otevřené dlaně vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla
Morote kubi osae-uke kryt oběma rukama, provedený vytrčením rukou vpřed směrem k soupeřově hlavě. techniky jsou tak odvedeny mimo tělo. Po krytu morote kubi osae-uke se většinou zachytává hlava s pokračujícím protiútokem na hlavu.
Morote osae-uke kryt osae-uke provedený oběma rukama
Morote otoši-uke Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi ze shora dolů. Kryt se provádí především proti kopu na pásmo čudan nebo gedan.
Morote sukui-uke Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi od spodu přími nahoru. Kryt se používá jako nadzdvižení soupeřovy nohy (sukui = podebrání)
Morote šuto kakiwake-uke kryt vnějšími stranami předloktí s otevřenými dlaněmi vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla
Morote šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně
Morote tate šuto-uke Kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně na obě strany. Paže jsou v konci propnuté od těla ve výši ramen, ruce jsou hřbetní částí přitažené k předloktí nasměrované otevřenou dlaní od těla.
Morote teišo-uke Kryt spodní částí dlaně otevřených rukou provedený oběma rukama směrem od spodu nahoru. Ruce jsou v konci nasměrovány nahoru, přitisknuté malíkovou hranou k sobě.
Morote uči-uke kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt uči-uke, druhá zesiluje kryt tlakem pěstí do lokte krycí ruky. Kryt se používá především proti silnému útoku na střední pásmo (čudan) nebo k poražení soupeře.
Morote uke kryt provedný oběma rukama
Morote-kake-uke Kryt kake-uke provedený oběma rukama najednou
Morote-uči kakiwake-uke Kryt uči-uke provedený oběma rukama – kryt vnější stranou předloktí provedený s rotací oběma rukama z překřížení směrem ven. Ruce končí zavřenými dlaněmi k tělu ve výši ramen, lokty směřují k bokům.
Nagaši osae-uke Kryt vnitřní stranou předloktí vedený shora směrem dolů (pásmo čudan). Paže je v konci krytu vodorovně před tělem otevřenou dlaní směrem k zemi.
Nagaši-uke kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže vedený ze stejné strany jako je krycí ruka. Nagaši = smetení. Při aplikaci gedan je ruka zavřená v pěst, při aplikaci džodan je ruka většinou otevřená. Kryt, který se v obou aplikacích nejčastěji užívá v zápase se soupeřem.
Otoši-uke Kryt předloktím pokrčené ruky vedený shora dolů. Kryt se použí proti útoku na střední část těla - čudan
Soe-uke kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt uči-uke, druhá je opřená otevřenou dlaní o zavřenou pěst druhé ruky. Kryt se provádí především proti silnému útoku na střední pásmo (čudan)
Sokumen awase-uke Kryt oběma rukama hřbetní částí otevřené ruky. Kryt je veden do strany vedle těla ve výši džodan. Ruce jsou v konci zkřížené v pravém úhlu a položené přes sebe.
Soto-uke kryt vnitřní stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední část těla
Sukui-uke kryt proti kopu se zachycením kopající nohy. Při krytu je většinou dlaň krycí ruky otevřená. Sukui = podebrat.
Šuto age-uke kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené dlaně pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu
Šuto nagaši-uke kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže s otevřenou dlaní vedený ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední nebo spodní část těla
Šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky pokrčené paže s propnutým zápěstím, kryt chrání ze předu nebo ze strany hlavu (šuto-uke džodan), tělo (šuto-uke čudan) i spodní část těla a nohy (šuto-uke gedan)
Tate šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky propnuté paže s ohnutým zápěstím směrem nahoru, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední část těla
Tate šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky propnuté paže s ohnutým zápěstím směrem nahoru, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední část těla
Te osae-uke kryt celoou otevřenou dlaní vedený shora dolů a zároveň ze strany. Kryt většinou odvádí přímý úder na střední pásmo (čudan) mimo oblast těla.
Teišo age-uke kryt úderovou plochou teišo - spodní část (pata) otevřené dlaně - vedený směrem sdola nahoru
teišo hasami-uke kryt oběma rukama - kryt pomocí teišo (spodní část otevřené dlaně) s rukama u sebe s prsty obrácenými od sebe
Teišo osae-uke kryt úderovou plochou teišo (spodní část dlaně) vedený před tělem směrem shora dolu. dlaň je v nápřahu směrem nahoru, v průběhu techniky rotuje a v konci je směrem dolů.
Teišo-awase-uke kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku stisknuté k sobě a namířené prsty od sebe. Kryt se používá především proti kingeri
Teišo-uke (Shotei-uke) kryt spodní částí dlaně otevřené ruky
Tekubi kakiwake-uke Kryt hřbetní části otevřené ruky provedený rotací. V nápřahu je ruka dlaní k zemi, v konci krytu je ruka nasměrovaná otevřenou dlaní nahoru. Hřbetní část ruky je přitažená k předloktí.
tsukami-uke kryt vytočenou dlaní před sebou směrem nahoru, loket krycí ruky směřuje do strany.
Uči-uke kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání zepředu nebo ze strany hlavu (uči-uke džodan) nebo střední část těla (uči-uke čudan)
Ura-uke Kryt vnější stranou předloktí a hřbetem zavřené pěsti. Kryt je veden obdobně jako uči-uke.
Uširo age-uke Kryt age-uke provedený vzad.
Uširo uči-uke Kryt vnější stranou předloktí s rotací směrem za sebe do výše džodan. V konci je paže předloktím kolmo vzhůru, loket ve výši ramene, zavřená dlaň nasměrovaná k tělu. Kryt se provádí při nasměrování těla bokem směrem k soupeři.
Uširo uke kryt vzad (kryt proti útoku vedeném na obránce zezadu)
Uširo uke kryt vzad (kryt proti útoku vedeném na obránce zezadu)

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
seznam
kata
kumite
zkušební řád
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 11
Week: 1149
Total: 12597561
25. června 2021