karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

KOPY

Fumikomi dupnutí patou nebo malíkovou hranou chodidla nebo patou


Gedan-sokuto kop úderovou plochou sokuto - útok malíkovou hranou na koleno. Jde o obdobu jokogeri gredan - nápřah je však více přetažen na druhou stranu, než kam je kop vedený
Gyaku-mawaši-geri kop nártem nebo špičkou chodidla vedený vpřed po oblouku z opačné strany, než je kopající noha
Hiza-geri kop kolenem
Joko-fumikomi Dodupnutí stranou (údeová plocha sokuto - malíková hrana chodidla)
Joko-geri kop směrem do strany
Joko-geri keage kop malíkovou hranou chodidla vedený kyvadlově do strany
Joko-geri kekomi kop patou vedený po přímce do strany
Joko-tobi-geri kop do strany provedený ve výskoku
Kakato-geri kop patou shora dolů
Kansecu-geri kop úderovou plochou sokuto - útok malíkovou hranou na koleno - název se používá ve stylu goju-ryu
Kin-geri kop nártem ze spodu směrem vpřed
Mae-fumikomi dodupnutí vpřed (úderová plocha kakato - pata)
Mae-geri (keage) kop špičkou chodidla vedený dopředu
Mae-geri kekomi kop patou vedený vpřed
Mae-hiza-geri kop kolenem vpřed
Mae-tobi-geri kop mae-geri provedený ve výskoku
Mawaši-geri kop špičkou chodidla nebo nártem po oblouku směrem vpřed, přičemž kop dopadá na soupeře ze strany
Mawaši-hiza-geri kop kolenem, přičemž kop dopadá na soupeře ze strany
Mika-cuki-geri kop ploskou chodidla ze strany po oblouku směrem dopředu
Nidan-geri dvojitý kop provedený ve vzduchu
Ren-geri dvojitý kop s došlapem mezi technikami
Ura-mawašigeri kop vedený na soupeře z druhé strany, než je kopající noha. Kop dopadá na soupeře po oblouku ze strany chodidlem nebo patou
Uširo-fumikomi Dodupnutí vzad (úderová plocha kakato - pata)
Uširo-geri kop směrem za sebe
Uširo-geri keage kop patou vedený za sebe pokrčením nohy
Uširo-geri kekomi kop patou vedený po přímce vzad
Uširo-tobi-geri kop uširogeri provedený ve výskoku
Uširo-ura-mawašigeri kop uširo-geri vedený na soupeře ze zadní nohy z otočky

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
seznam
kata
kumite
zkušební řád
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 11
Week: 1149
Total: 12597561
25. června 2021