karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

Techniky karate

Age-cuki Úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený zespodu nahoru (takzvaný zvedák) - ruka je v konci pokrčená dlaní k tělu. Dále úder hřbetem zavřené pěsti vedený ze spodu na soupeřovu bradu (KATA Empi).


Age-empi-uči úder loktem ze spodu na bradu soupeře
Age-uke kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu
Awase-uke Kryt oběma rukama, přitisknutými předloktími k sobě. Paže jsou v konci před tělem se zavřenýma rukama dlaní směrem k tělu.
Bo-uke Kryt oběma rukama proti tyči. Jedna ruka je před obličejem v pásmu džodan vytočená dlaní vpřed, druhá je v pásmu gedan vytočená dlaní nahoru
Cuki-uke kryt pomocí úderu oi-cuki nebo tetsui-uči
Čo-uke Kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku překřížené přes sebe v oblasti zápěstí
Čoku-cuki přímý úder avřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed s úplnou rotací předloktí - úder vychází z hikite (zavřená pěst u boku dlaní nahoru) - v konci úderu je ruka téměř natažená vpřed dlaní dolu
Čudan cuki úder na pásmo čudan (úder na střed soupeřova těla)
Čudan uke kryt na pásmo čudan (kryt proti útoku vedeném na tělo)
Čudan uke kryt na pásmo čudan (kryt proti útoku vedeném na tělo)
Džodan cuki úder na pásmo džodan (úder na soupeřovu hlavu)
Džodan uke Kryt na pásmo džodan (kryt proti útoku vedeném na hlavu). Někdy se název džodan uke používá pro kryt age-uke.
Džodan uke kryt na pásmo džodan (kryt proti útoku vedeném na hlavu). Někdy se název džodan uke používá pro kryt age-uke
Džoge-uke Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí uči-uke a druhá současně gedan barai. Kryt se provádí především proti útoku oběma končetinama
Džudži-uke kryt vnějšími stranami předloktí překřížených propnutých paží s rukama v pěst, kryt chrání zepředu spodní část těla. Při použití džudžiuke džodan jsou většinou dlaně otevřené.
Empi-uči sek loktem
Empi-uke (Hiji-uke) kryt loktem
Fudo-dači Nazývá se též sočin-dači. Lze ho charakterizovat jako kiba-dači šikmo vpřed nebo zenkucu-dači se s otevřením zadního boku a pokrčením zadní nohy
Fumikomi dupnutí patou nebo malíkovou hranou chodidla nebo patou
Furi-uči Technika obdobná uraken - úder začíná u pasu na stejné straně jako úderová ruka a v konci techniky je pěst obrácená palcovou stranou dolů
Gamen-šuto-uči Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ucha na straně ruky, kterou techniku vedeme. Dlaň je v nápřahu namířená vpřed, loket do strany. V průběhu seku rotujeme zápěstím o 180 stupňů - ruka je v konci seku propnutá dlaní nahoru
Gedan cuki úder na pásmo gedan (úder na spodní část soupeřova těla nebo úder pod pás)
Gedan šuto barai kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla
Gedan uči-barai Sek malíkovou hranou zavřené ruky v pásmu gedan (pod pasem). Sek je prováděn propnutou paží po kruhovém pohybu před tělem..
Gedan uke kryt na pásmo gedan (kryt proti útoku vedeném na spodní část těla nebo pod pás)
Gedan uke kryt na pásmo gedan (kryt proti útoku vedeném na spodní část těla nebo pod pás)
Gedan-barai kryt vnější stranou předloktí vedený shora dolů. Krycí ruka je v nápřahu pokrčená u ucha na opačné straně hlavy. Předloktí po dopadu na soupeřovu útočnou končetinu rotuje.Kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla
Gedan-sokuto kop úderovou plochou sokuto - útok malíkovou hranou na koleno. Jde o obdobu jokogeri gredan - nápřah je však více přetažen na druhou stranu, než kam je kop vedený
Gyaku-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vykročením nohy na opačné straně než je vedený úder
Gyaku-mawaši-geri kop nártem nebo špičkou chodidla vedený vpřed po oblouku z opačné strany, než je kopající noha
Haišu-uči sek úderovou plochou haišu (hřbet otevřené ruky)
Haišu-uke kryt hřbetem otevřené ruky
Haito-uči sek úderovou plochou haito (palcová hrana otevřené dlaně
Haito-uke Kryt pomocí úderové plochy haito (palcová strana otevřené dlaně)
Haiwan-uke kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený do strany, kryt chrání ze na střední pásmo těla nebo hlavu
Hangetsu-dači Postoj podobný Sančin-dači. Chodidla jsou však od sebe vzdálená více od sebe ve směru vpřed.
Harai-otoši-uke Kryt předloktím vedený shora dolů. Oproti gedan barai se tehcniky v celém rozsahu provádí před tělem. Ruka je tedy v nápřahu pokrčená před tělem namířená zavřenou pěstí nahoru. Předloktí v průběhu techniky nerotuje
Hasami-cuki dvojitý obloukový úder klouby hřbetu pěstí vedený oběma rukama před sebe, přičemž úderové plochy dopadají na soupeře ze strany
Hasami-uke Kryt oběma rukama nastavenýma před tělem vnější stranou předloktí k soupeři. Předloktí jsou přitisknutá k sobě v pásmu čudan.
Heiko-cuki dvojitý přímý úder směrem dopředu oběma rukama najednou v poloze vodorovně vedle sebe a dlaněmi dolů
Heiko-dači Stoj s mírně rozkročenýma nohama a chodidly namířenými vpřed. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme z musubi-dači roztažením pat o 45 stupňů.
Heisoku-dači Stoj s chodidly u sebe namířenými vpřed. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla.
Hiraken-cuki úder plochou hiraken
Hiza-geri kop kolenem
Ippon nukite bodnutí špičkou ukazováku (úedrová plocha ippon nukite)
Ipponken-cuki úder plochou ipponken
Jama-cuki dvojitý přímý úder klouby pěstí na střední a horní pásmo soupeře prováděný oběma rukama najednou dlaněmi k sobě. Název úderu odvozen od pozice lokte horní úderové plochy, který je nasměrován nahoru (jama = hora)
Jama-uke Kryt oběma rukama - kryt se provádí shora dolů oběma lokty současně. Nápřah je jako v konci age-empi-uči, tzn. lokty směrem nahoru před sebe (odtud název jrytu - jama = hora). Kryt se provádí především proti chycení za oděv oběma rukama.
Joko cuki úder do strany
Joko tetsui-uči Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený do strany vedle těla.
Joko uke kryt stranou (kryt proti útoku vedeném na obránce ze strany)
Joko uke kryt stranou (kryt proti útoku vedeném na obránce ze strany)
Joko-empi-uči úder loktem do strany
Joko-fumikomi Dodupnutí stranou (údeová plocha sokuto - malíková hrana chodidla)
Joko-geri kop směrem do strany
Joko-geri keage kop malíkovou hranou chodidla vedený kyvadlově do strany
Joko-geri kekomi kop patou vedený po přímce do strany
Joko-tobi-geri kop do strany provedený ve výskoku
Kagi-cuki obloukový úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený před sebe ze strany, přičemž paže je v konci úderu pokrčená
Kakato-geri kop patou shora dolů
Kake-uke Kryt podobný jako učiuke. Provádí se však otevřenou dlaní se zachycením soupeřovi ruky po dokončení krytu. Kake = zachycení
Kakuto-uči sek úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)
kakuto-uke Kryt úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)
Kamae Bojový postoj, uzpůsobený pro pohyb a techniky kumite. Pro optimální vedení boje by mělo být těžiště více na zadní noze, postoj by měl mít těžiště co nejníže a také dostatečnou délku i šířku. Pohyb v postoji i provedení techniky by mělo být vedeno pomocí pohybu boků.
Kansecu-geri kop úderovou plochou sokuto - útok malíkovou hranou na koleno - název se používá ve stylu goju-ryu
Keito-uči sek úderovou plochou keito (kloub pokrčeného palce)
Keito-uke kryt úderovou plochou keito (palcová strana otevřené dlaně) vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla
Kiba-dači Postoj s rozkročenýma nohama - postoj pro pohyb do strany, Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla, která míří vpřed. Do tohoto postoje se dotaneme z uči-hačidži-dači roztažením špiček chodidel o 45 stupňů.
Kin-geri kop nártem ze spodu směrem vpřed
Kizami-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vytočením ramene a boku do směru úderu a s vykročením nohy na stejné straně jako je vedený úder
Kokucu-dači Obranný postoj s těžištěm více na zadní noze ve směru techniky. Paty chodidel jsou za sebou ve směru postoje, přední chodidlo míří vpřed, špička zadního chodidla míří v pravém úhlu do strany.
Kosa-dači Postoj se zkříženýma nohama. Těžiště je 100 % na přední noze. Používá se pro útok směrem vpřed nebo pohyb do strany (například v kiba-dači)
Mae-empi-uči obloukový úder loktem vedený před sebe
Mae-fumikomi dodupnutí vpřed (úderová plocha kakato - pata)
Mae-geri (keage) kop špičkou chodidla vedený dopředu
Mae-geri kekomi kop patou vedený vpřed
Mae-hiza-geri kop kolenem vpřed
Mae-tobi-geri kop mae-geri provedený ve výskoku
Mawaši-cuki úder vedený po oblouku vpřed. Úder dopadá úderovou plochou seiken na soupeře ze strany (takzvaný hák)
Mawaši-empi-uči obloukový úder loktem vedený před sebe ze strany
Mawaši-geri kop špičkou chodidla nebo nártem po oblouku směrem vpřed, přičemž kop dopadá na soupeře ze strany
Mawaši-hiza-geri kop kolenem, přičemž kop dopadá na soupeře ze strany
Mawaši-uke Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí harai-otoši-uke otevřenou dlaní a druhá ruka kake-uke. Ruce provádí kryt současně po kruhu ve stejném směru na opačných koncích kruhu - dlaně jsou namířené vpřed. Kryt se provádí především proti útoku oběma rukama - kryt soupeři ruce zamotá do sebe a zatlačí k tělu.
Mika-cuki-geri kop ploskou chodidla ze strany po oblouku směrem dopředu
Morote age-uke kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu (ruce provádějí kryt současně a kříží se před tělem)
Morote Empi-uke kryt loktem provedený oběma rukama současně
Morote Gedan šuto barai kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce se při provedení krytu kříží před tělem)
Morote gedan-barai kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce provádějíkryt současně a při provedení krytu se kříží před tělem)
Morote Haiwan-uke kryt Haiwan-uke provedený oběma rukama
Morote ippon nukite Úder propnutým prstem (ukazovákem) provedený oběma rukama současně.
Morote joko-cuki dvojitý úder stranou. Ruce provádějí úder současně.
Morote kakiwake-uke kryt vnějšími stranami předloktí vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla
Morote keito-uke kryt úderovou plochou keito (palcová strana otevřené dlaně) oběma rukama provedený palcovými stranami otevřené dlaně vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla
Morote kubi osae-uke kryt oběma rukama, provedený vytrčením rukou vpřed směrem k soupeřově hlavě. techniky jsou tak odvedeny mimo tělo. Po krytu morote kubi osae-uke se většinou zachytává hlava s pokračujícím protiútokem na hlavu.
Morote mawaši-cuki úder oběma rukama, pohyb je ekvivaletní jako u morote mawaši-uke
Morote osae-uke kryt osae-uke provedený oběma rukama
Morote otoši-uke Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi ze shora dolů. Kryt se provádí především proti kopu na pásmo čudan nebo gedan.
Morote sukui-uke Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi od spodu přími nahoru. Kryt se používá jako nadzdvižení soupeřovy nohy (sukui = podebrání)
Morote šuto kakiwake-uke kryt vnějšími stranami předloktí s otevřenými dlaněmi vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla
Morote šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně
Morote tate šuto-uke Kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně na obě strany. Paže jsou v konci propnuté od těla ve výši ramen, ruce jsou hřbetní částí přitažené k předloktí nasměrované otevřenou dlaní od těla.
Morote tate-cuki Úder směrem vpřed provedený oběma rukama současně. Úderovou plochou je seiken. Paže provádějí při úderu poloviční rotaci.
Morote teišo-uke Kryt spodní částí dlaně otevřených rukou provedený oběma rukama směrem od spodu nahoru. Ruce jsou v konci nasměrovány nahoru, přitisknuté malíkovou hranou k sobě.
Morote tetsui-uči Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený oběma rukama současně.
Morote uči-uke kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt uči-uke, druhá zesiluje kryt tlakem pěstí do lokte krycí ruky. Kryt se používá především proti silnému útoku na střední pásmo (čudan) nebo k poražení soupeře.
Morote uke kryt provedný oběma rukama
Morote ura-cuki Úder ura-cuki provedený oběma rukama současně. Technika se provádí směrem vpřed bez rotace předloktí - ruce končí pokrčené přibližně lokty u těla.
Morote-cuki úder oběma rukama najednou
Morote-kake-uke Kryt kake-uke provedený oběma rukama najednou
Morote-uči kakiwake-uke Kryt uči-uke provedený oběma rukama – kryt vnější stranou předloktí provedený s rotací oběma rukama z překřížení směrem ven. Ruce končí zavřenými dlaněmi k tělu ve výši ramen, lokty směřují k bokům.
Musubi-dači Stoj s patami u sebe a špičkami chodidel 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme z heisokudači roztažením špiček chodidel
Nagaši osae-uke Kryt vnitřní stranou předloktí vedený shora směrem dolů (pásmo čudan). Paže je v konci krytu vodorovně před tělem otevřenou dlaní směrem k zemi.
Nagaši-uke kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže vedený ze stejné strany jako je krycí ruka. Nagaši = smetení. Při aplikaci gedan je ruka zavřená v pěst, při aplikaci džodan je ruka většinou otevřená. Kryt, který se v obou aplikacích nejčastěji užívá v zápase se soupeřem.
Nakadaka ipponken nukite úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite - bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)
Nakadaka ipponken-cuki úder plochou
Nekoaši-dači Postoj s těžištěm 100 % na zadní noze, Přední noha se dotýká podlahy pouze špičkou chodidla.
Nidan-geri dvojitý kop provedený ve vzduchu
Nihon nukite bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku (úderová plocha nihon nukite)
Nihon nukite bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku (úderová plocha nihon nukite)
Nukite úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite - bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)
Oi-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vpřed s vykročením nohy na stejné straně
Otoši-cuki úder vedený shora dolů
Otoši-empi-uči úder loktem shora dolů
Otoši-šuto-uči Sek úedrovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený shora dolů
Otoši-uke Kryt předloktím pokrčené ruky vedený shora dolů. Kryt se použí proti útoku na střední část těla - čudan
Ren-cuki dvojitý úder klouby pěsti směrem dopředu s vystřídáním rukou
Ren-geri dvojitý kop s došlapem mezi technikami
Renodži-dači Postoj s chodidly ve tvaru "L"
Sagi-aši-dachi
Sanbon-cuki trojitý úder klouby pěsti s vystřídáním rukou směrem dopředu na hlavu a střední část těla
Sančin-dači Postoj půlměsíce - podle postavení chodidel nebo též postoj přesípacích hodin podle postavení nohou, které směřují koleny k sobě.
Say-uraken-uči Technika uraken vedená z vrchu dolů
Seirjuto-uči sek úderovou plochou seirjuto (vnější spodní část otevřené dlaně)
Sočin-dači Nazývá se též fudo-dači. Lze ho charakterizovat jako kiba-dači šikmo vpřed nebo zenkucu-dači se s otevřením zadního boku a pokrčením zadní nohy
Soe-uke kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt uči-uke, druhá je opřená otevřenou dlaní o zavřenou pěst druhé ruky. Kryt se provádí především proti silnému útoku na střední pásmo (čudan)
Sokumen awase-uke Kryt oběma rukama hřbetní částí otevřené ruky. Kryt je veden do strany vedle těla ve výši džodan. Ruce jsou v konci zkřížené v pravém úhlu a položené přes sebe.
Soto-hačidži-dači Postoj s mírně rozkročenýma nohama a chodidly 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme z heiko-dači roztažením špiček o 45 stupňů.
Soto-uke kryt vnitřní stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední část těla
Sukui-uke kryt proti kopu se zachycením kopající nohy. Při krytu je většinou dlaň krycí ruky otevřená. Sukui = podebrat.
Šiko-dači Postoj s rozkročenýma nohama a špičky chodidel roztaženými 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme roztažením špiček chodidel o 45 stupňů.
Šita-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Název se používá ve stylu goju ryu
Šizentai Volný, přirozený postoj. Není bojovým postojem a používá se většinou k popisu překroků do jiných postojů
Šomen-uraken-uči Technika uraken vedená směrem vpřed. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě a s loktem k zemi
Šuto age-uke kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené dlaně pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu
Šuto nagaši-uke kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže s otevřenou dlaní vedený ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední nebo spodní část těla
Šuto-uči sek úderovou plochou šuto (malíková hrana otevřené dlaně)
Šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky pokrčené paže s propnutým zápěstím, kryt chrání ze předu nebo ze strany hlavu (šuto-uke džodan), tělo (šuto-uke čudan) i spodní část těla a nohy (šuto-uke gedan)
Tate šuto-uči Śek provedený malíkovou hranou otevřené ruky, ohnuté v zápěstí hřbetní částí směrem k předloktí. Sek je proveden od těla obloukovou drahou do propnuté paže.
Tate šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky propnuté paže s ohnutým zápěstím směrem nahoru, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední část těla
Tate šuto-uke kryt malíkovou hranou otevřené ruky propnuté paže s ohnutým zápěstím směrem nahoru, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední část těla
Tate uraken-uči Úder provedený švihově úderovou plochou seiken (jeho hřbetní částí). Úder na soupeře dopadá v pokrčené fázi paže, která se po úderu ihned stahuje zpět (v konci úderu není paže propnutá).
Tate-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed poloviční rotací předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka mírně pokrčená směrem vpřed (loket je přibližně na pěst od těla) dlaní do strany
Te osae-uke kryt celoou otevřenou dlaní vedený shora dolů a zároveň ze strany. Kryt většinou odvádí přímý úder na střední pásmo (čudan) mimo oblast těla.
Teidži-dači Postoj s chodidly ve tvaru "T"
Teišo age-uke kryt úderovou plochou teišo - spodní část (pata) otevřené dlaně - vedený směrem sdola nahoru
teišo hasami-uke kryt oběma rukama - kryt pomocí teišo (spodní část otevřené dlaně) s rukama u sebe s prsty obrácenými od sebe
Teišo osae-uke kryt úderovou plochou teišo (spodní část dlaně) vedený před tělem směrem shora dolu. dlaň je v nápřahu směrem nahoru, v průběhu techniky rotuje a v konci je směrem dolů.
Teišo-awase-uke kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku stisknuté k sobě a namířené prsty od sebe. Kryt se používá především proti kingeri
Teišo-cuki přímý úder vpřed plochou teišo - spodní část otevřené dlaně (pata dlaně)
Teišo-uči obloukový sek úderovou plochou teišo - spodní částí otevřené dlaně (pata dlaně). Nápřah techniky je většinou u ramene úderové ruky. Technika dopadá na soupeře ze strany - dráha obdobná jako u gammen-šuto-uči
Teišo-uke (Shotei-uke) kryt spodní částí dlaně otevřené ruky
Tekubi kakiwake-uke Kryt hřbetní části otevřené ruky provedený rotací. V nápřahu je ruka dlaní k zemi, v konci krytu je ruka nasměrovaná otevřenou dlaní nahoru. Hřbetní část ruky je přitažená k předloktí.
Tetsui hasami-uči sek oběma rukama úderovou plochou tetsui (malíková hrana zavřené pěsti). Sek dopadá na soupeře po oblouku ze stran. Ruce jsou v konci techniky obráceny dlaněmi nahoru. Technika se používá na pásmo čudan dna žebra nebo džodan na spánky soupeře
Tetsui-uči sek úderovou plochou tetsui (malíková hrana pěsti)
Tobi-geri kop ve výskoku
tsukami-uke kryt vytočenou dlaní před sebou směrem nahoru, loket krycí ruky směřuje do strany.
Uči-hačidži-dači Postoj s rozkročenýma nohama a patami 45 stupňů do strany. Těžiště rovnoměrně rozloženo na obě chodidla. Do tohoto postoje se dostaneme ze soto-hačidži-dachi roztažením pat o 90 stupňů.
Uči-uke kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání zepředu nebo ze strany hlavu (uči-uke džodan) nebo střední část těla (uči-uke čudan)
Ura-cuki přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Nápřah může začínat také od hlavy
Ura-mawašigeri kop vedený na soupeře z druhé strany, než je kopající noha. Kop dopadá na soupeře po oblouku ze strany chodidlem nebo patou
Ura-uke Kryt vnější stranou předloktí a hřbetem zavřené pěsti. Kryt je veden obdobně jako uči-uke.
Uraken-uči obloukový sek hřbetem zavřené ruky s uvolněným zápěstím
Uširo age-uke Kryt age-uke provedený vzad.
Uširo uči-uke Kryt vnější stranou předloktí s rotací směrem za sebe do výše džodan. V konci je paže předloktím kolmo vzhůru, loket ve výši ramene, zavřená dlaň nasměrovaná k tělu. Kryt se provádí při nasměrování těla bokem směrem k soupeři.
Uširo uke kryt vzad (kryt proti útoku vedeném na obránce zezadu)
Uširo uke kryt vzad (kryt proti útoku vedeném na obránce zezadu)
Uširo-cuki Úder provedený vzad.
Uširo-empi-uči obloukový úder loktem vzad
Uširo-fumikomi Dodupnutí vzad (úderová plocha kakato - pata)
Uširo-geri kop směrem za sebe
Uširo-geri keage kop patou vedený za sebe pokrčením nohy
Uširo-geri kekomi kop patou vedený po přímce vzad
Uširo-tobi-geri kop uširogeri provedený ve výskoku
Uširo-ura-mawašigeri kop uširo-geri vedený na soupeře ze zadní nohy z otočky
Yokomen-šuto-uči Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ramene druhé ruky. Ruka je v konic propnutá dlaní dolů
Yokomen-uraken-uči Technika uraken, která dopadá na soupeře ze strany. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě loktem do strany
Zenkucu-dači Útočný postoj s těžištěm více na přední noze ve směru techniky. Šířka postoje je na šířku boků, chodidla šikmo vpřed.
Zuri-aši-dachi

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
seznam
kata
kumite
zkušební řád
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 1210
Total: 12576531
9. května 2021