karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
ZÁVODY TECHNIKA KATA ADRESÁŘ WEBY

PRO SPUŠTĚNÍ VIDEA KLIKNI NA ŠIPKU (V IE 2x)
H.KANAZAWA
JAPAN
L.VALDESI
OLD
schema kata
zvětšit

postoje
techniky nohou
kryty
údery a seky
Popis kata Meikyo
 1. Kiba-dači - Hikite
 2. Otočení o 45°: Zenkucu-dači (levé) - Gedan barai / Zenkucu-dači - čudan-cuki
 3. Stejné na pravou sranu
 4. Otočení o 45°: Kokucu-dači (pravé) - džodan šuto age-uke - kamae / Bo-uke / Bo osae-uke
 5. Otočení o 180°: Zenkucu-dači (levé). / Kiba-dači - Hikite
 6. Otočení o 45°: Zenkucu-dači (levé) - Gedan barai / Zenkucu-dači - čudan cuki
 7. Stejné na pravou stranu
 8. Otočení o 45° do leva - stejné jako 4.
 9. stejné jako 5.
 10. Otočení o 45°: Zenkucu-dači (levé) - čudan uči-uke/ Zenkucu-dači - čudan cuki
 11. Stejné na pravou stranu
 12. Otočení o 45° Kiba-dači - čudan Joko-cuki (levé) / Mikacuki- geri (pravé) / Kokucu-dači - Gedan morote kakiwake-uke + kiai !
 13. džodan tate-uke - džodan kamae / Kokucu-dači (pravé) - džodan tate-uke - džodan kamae
 14. Zenkucu-dači (levé) - Gedan morote kakiwake-uke - Kokucu-dači - čudan morote uči kakiwake-uke / Jori aši - Kokucu-dači (pravé) - džodan morote ura-cuki
 15. Otočení o 180°: Kokucu-dači (levé) - džodan age-uke / Tobi džodan empi-uči / Kokucu dači (pravé) - čudan šuto-uke + kiai !/ Kokucu-dači - čudan šuto-uke

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Jondan
Heian Godan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Hangetsu
Jitte
Empi
Gankaku
Jion
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Chinte
Unsu
Meikyo
Wankan
Jiin
SPARTAK
ZÁVODY
TECHNIKA
KATA SHOTOKAN
ADRESÁŘ
WEBY
On-line: 1
Week: 3544
Total: 12528984
4. března 2021