karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
HISTORIE BOJOVÁ UMĚNÍ HOLLYWOOD ZPRÁVY WEBY

PENTJAK-SILAT

Původ Pentjak-silat

Pentjak-silat je indonéská národní forma sebeobrany. Podle legendy Pentjak-silat pochází od venkovanky, která před dávnou dobou na Sumatře vstoupila do proudu řeky. Odtud pozorovala boj tygra s velkým ptákem, který trval několik hodin a na konci zápasu oba zemřeli. Pak způsob boje použila ve chvíli, kdy ji její muž chtěl uhodit. Zdrojem však ve skutečnosti byla spíše některá čínská bojová umění, ve kterých se zdůrazňují pohyby zvířat. Poprvé se tato forma boje rozvinula na Sumatře v království Minangkabau, které se nacházelo na západním pobřeží tohoto ostrova. K pozdějšímu rozšíření došlo v 7. Až 16. Století v době království Šrívidžaja a Madžapahit. Vzhledem k tomu, že techniky čínských bojových umění byla vždy přísně střežena, jejich vliv ke vzniku Pentjak - silatu určitě nestačil. Historikové považují za pravděpodobné, že Indonésie získala základ zvířecích forem z hinduistické kultury, která je používala v bojových uměních od nepaměti.

Co je Pentjak - silat

Současný indonéský slovník popisuje "pentjak" jako "systém sebeobrany" a "silat" jako "šerm a odrážení útoku".Experti v bojových uměních připisují názvu daleko přesnější definice. Podle nich pentjak znamená regulované mrštné pohyby těla prováděné v různých variacích a kombinacích a silat překládají jako boj s použitím pentjaku. Podle některých odborníků dokonce Pentjak-silat zahrnuje i taneční formu. Cvičení Pentjaku lze totiž charakterizovat jako graciézní lehké pohyby, které připomínají tanec. Jde o přesně stanovené cvičení, jakým je například forma KATA v karate. Může se provádět sólo nebo se spolucvičícím a to za doprovodu hudby. Silat se praktikuje proti nepříteli a svými rychlejšími pohyby už jasněji připomíná boj.

Styly Pentjak-silat

Na současné podobě Pentjak-silatu měl největší podíl legendární Huang Tuah, který toto umění šířil po celé zemi. Huang Tuah se různé formy boje naučil od dvou největších mistrů té doby Adi Putera a Persanta Nala. Nakonec dokonale zvládl obě varianty - beze zbraně i se zbraní a dovedl je k realistickému použití v bitvě. V současné době existují záznamy o více než 150 stylech Pentjak-silatu. Největší část z nich se nachází na Jávě, na Sumatře existuje 23 velkých stylů. Tyto styly se odlišují vždy některými technickými rozdíly nebo kladou důraz na jinou formu například na dýchání, kopy, údery, chytání, znehybnění, skoky na velké vzdálenosti apod..

Zbraně v pentjak-silat

Původní Pentjak-silat uznává důležitost správného použití zbraní pro boj. Proto vyžaduje znalost velkého množství zbraní jako je čepel, tyč, hůl či vrhací zbraně. Pentjak-silet postupuje od nácviku beze zbraně k nácviku se zbraní. Naučené pohyby holou rukou lze provádět i se zbraní. Bojovníci si pak dokázali poradit i ve chvíli, kdy v boji ztratili zbraň.

Rituály v pentjak-silat

Nové cvičence v Pentjak-silatu čeká řada tradičních rituálů. Chlapec, který chce trénovat Pentjak-silat, nejdříve jedná se svým učitelem. Pak se může vyžadovat, aby přinesl 5 obětí guruovi (učiteli) :
 1. Kuře - jeho krev se rozstříká po zemi jako symbolické nahrazení krve, kterou by jinak mohl prolít student
 2. Štůček bílé látky, do které by se zabalila mrtvola žáka v případě, že by při tréninku zemřel
 3. Nůž, který symbolizuje ostrost, která se od žáka očekává
 4. Tabák pro učitele, aby si o přestávkách mohl zakouřit
 5. Peníze, které slouží jako náhrada za oděv, jenž si může učitel roztrhnout během cvičení.
Kromě tohoto příspěvku tradičně učitel nepřijímá žádné peníze. Jeho umění smí být předáváno pouze žákovi, který si to zaslouží a nemá sloužit k nabývání bohatství. Na začátku trénování se skládá přísaha na korán a všichni žáci se stávají pokrevními bratry.

Trénink pentjak-silat

Trénink ze začátku probíhá při malém osvětlení, aby si žáci zvykali na pološero. Později se trénuje za úplné tmy.
Pentjak-silat se cvičí v několika stupních :
 1. Džurus - představuje základ Pentjak-silatu. Jsou to "zbraně těla" použitelné v boji - prsty, kotníky, hrany ruky, lokty, kolena, kyčle,hlava a nohy. Každá tato "zbraň" má své určení cíle - ohnutý a sevřený ukazovák se používá na oči, pěst na solar plexus, hrana ruky na krk, kotníky na spánky, loket na žebra, koleno na břicho, kyčel při útoku na slabiny, hlava pro oblast tváře a nohy pro všechny části těla.
 2. Langkah - je postoj a nutná práce nohou při aplikaci džurus. Zahrnuje pohyb všemi směry, skoky a pády.
 3. Bunga - formální etika před cvičením s partnerem, která není oddělena od sebeobrany.
 4. Sambut - cvičení ve sparingu proti jednomu nebo více protivníků.
 5. Rahasia - je určená pro pokročilé studenty a pečlivě učí místa vitálních bodů a způsob, jak na ně nejlépe útočit. Současně učí, jak nejlépe chránit vlastní vitální body.
 6. Nácviky se zbraněmi. Student se učí používat nože, meče, tyče, střelné zbraně i řadu nekonvenčních zbraní jako provaz, řetěz, kapesník, kámen či židli. Pokročilí studenti se pak cvičí neozbrojeni proti ozbrojeným soupeřům.
 7. Kebatinan - Toto poslední stádium zahrnuje duchovní trénink. Bez této nauky není trénink úplný. Skutečný mistr Pentjak-silatu je především duchovním mistrem a až na posledním místě technickým znalcem.Takový mistr pohlíží na celé bojové umění jako na metodu, jak vyřešit problém s pritivníkem.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
BOJOVÁ UMĚNÍ
Aikido
Allkampf Jitsu
Bojutsu
Box
Capoeira
Hapkido
Hwarang Do
Iai Do
Jeet Kune Do
Jiu Jitsu
Judo
Kendo
Kjudo
Mu Sa Do
Muay Thai
Naginata
Ninjutsu
Pakua
Pentjak Silat
Shaolin
Sumo
Tae Kwon Do
Tai Chi
Viet Vo Dao
SPARTAK
HISTORIE
BOJOVÁ UMĚNÍ
HOLLYWOOD
ZPRÁVY
WEBY
On-line: 1
Week: 22690
Total: 12363029
21. října 2020

EMAIL KARATE SPARTAK

NEJČTENĚJŠÍ V SEKCI BUDO

KURZY KARATE 06/07
  přípravné cvičení 5 - 6 let
  kurz karate 7 - 9 let
  karate a sebeobrana 10 - 14 let
  karate a sebeobrana nad 15 let
  karate a Allkampf-jitsu
  Saisho Ki Do - sebeobrana
  K-aerobik - kondiční bojové cv.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ -
TOP POSTER DA1

TOP REPORTÁŽE
12.11.06 Japonsko Reportáž z Japonska
22.06.06 Hradec Králové Nekoř 2006
30.04.06 Hradec Králové Grand Prix HK 2006

Anketa:
Váš oblíbený akční hrdina
1.Jean-Clode van Damme (182)
2.Steven Seagal (174)
3.Homer Simpson (154)