karaterec.com
karatecup.com
SPARTAK HK KARATE SEBEOBRANA FITNESS BUDO
HISTORIE BOJOVÁ UMĚNÍ HOLLYWOOD ZPRÁVY WEBY

HWARANG DO

Bojové umění Hwarang Do vzniklo na území jednoho ze států na Korejském poloostrově Silly. O jeho vznik se zasloužil především tehdejší panovník Činhung, který na obranu své země před nájezdy nepřátel založil vojenskou organizaci podobného zaměření jako měli Sparťané v Řecku. Činhung byl přesvědčen, že s vojenskou výchovou je třeba začít již v útlém věku. Proto pod vedením zkušený velitelů shromažďoval děti aristokratů do výcvikových táborů, kde se kromě výcviku zacházení se zbraní, morálky a základů náboženské výchovy velký důraz kladl také na osvojení různých druhů bojového mistrovství.
Teorii Hwarang Do vypracoval buddhistický mnich Wong Kwang Bopsa, který sestavil bojový systém harmonizující se zákony přírody. Jeho podstat spočívala v principech UM-YANG (JIN-JANG). Morální zásady, které vypracoval, měli pět zásadních principů:
 • věrnost vlasti
 • věrnost rodičům
 • důvěra a bratrství mezi přáteli
 • nikdy neustoupit před nepřítelem
 • být spravedlivým.
Mimo to vypracoval také devět principů ctnosti bojovníka Hwarang Do:
 1. Humánnost.
 2. Láska k pravdě.
 3. Zdvořilost.
 4. Moudrost.
 5. Důvěra.
 6. Dobrota.
 7. Morálnost.
 8. Věrnost.
 9. Smělost.
Dalším požadavkem kladeným na bojovníky Hwarang Do byly příkazy k zušlechtění jejich charakteru:
 • Styď se za své hříchy, ale nestarej se o hříchy jiných.
 • Vypěstuj v sobě vzájemnou ctnost ústupků.
 • Nezapomeň, že trpělivý člověk nalezne štěstí.
 • Nepovyšuj se nad ty, kteří vědí méně než ty.
 • Tvá rozhodnutí nechť jsou moudrá, ale i spravedlivá.
 • Poznej sám sebe, abys mohl poznat nepřítele.
Jestliže některý člen bojových družin Hwarang Do porušil uvedené zásady a principy, došlo k represivnímu konání, jehož výsledkem byl neodvolatelný rozsudek. Wong Kwang Bopsa sestavil také metodiku pro rozvoj bojového ducha, která obsahovala třináct bodů:
 1. Rozvoj čtení myšlenek.
 2. Výsledek souboje dvou bojovníků často závisí na tom, jak rychle jsou schopni "vypočítat" způsob útoku protivníka (směrování, časovou dimenzi a jeho sílu).
 3. Pěstování a cvičení trpělivosti.
 4. Naučit se využít rozhodující moment vyčkávání a následně najít nejvhodnější moment útoku či ústupu v boji.
 5. Naučit se, jakým způsobem otupit bdělost nepřítele, aby v případě útoku nebyl schopen vyvinout protiakci.
 6. Procvičovat schopnosti odvádění pozornosti, jakož i kombinace sugesce a maskovacích manévrů.
 7. Osvojení si rychlého rozeznání lidského charakteru podle typologie.
 8. Použití akupunktury k reaktivaci zraněných spolubojovníků.
 9. Poskytnutí první pomoci při zranění.
 10. Využívání účinků monotónních písní k léčené psychických a neurotických kolapsů.
 11. Osvojit si zásady poustevnického života a pěstování asketismu.
 12. Naučit se vyrovnat se samotou, protože zestárlý bojovník v posledních letech života žije většinou opuštěný.
 13. Studovat zákonitosti "univerzálnosti" a mozkové činnosti ve prospěch duchovní čistoty a svěžesti.
K nejdůležitějším aspektům přípravy bojovníka Hwarang Do patřily koncentrace, ovládání emocí, trpělivost, schopnost odolávat okolním nástrahám i bolesti, odhodlanost ke cvičení i splnění svých cílů. Neodmyslitelnou dovedností cvičenců Hwarang Do bylo hospodařen s vnitřní energií. S tím souviselo i ovládání nervozitys a stracháu, které spotřebovává příliš mnoho energie. Velkou předností bojovníka tedy byl vnitřní klid.
Bojové techniky Hwarang Do
Techniky nohou
Hwarang Do využívalo technik nohou především pro jejich velkou bojovou vzdálenost a velký účinek. Používali se obloukové i přímé kopy. Celkem je v Hwarang Do údajně 365 druhů kopů.

Techniky rukou
Hwarang Do používalo ruce k útočným technikám (údery a seky) i k obranným prvkům (kryty, bloky)

Techniky pádů
Hwarang Do nacvičovalo techniky pádů kvůli eliminování možnosti zranění hlavy či jiných částí těla při pádu. Při výuce pádových technik zdůrazňovalo tyto principy:

 • být uvolněný
 • mít jasné vědomí a uvědomovat si pocit lehkosti
 • naplnit plíce vzduchem
 • před dopadem na zem napnout své HARA
 • při kotoulech co nejvíc zmenšit objem těla
Techniky se zbraněmi
Hwarang Do využívalo celkem 108 druhů zbraní. V bojových akcích používalo především tyto zbraně
 • sečné zbraně (meče, nože)
 • vrhací zbraně (oštěpy, kopí)
 • hákovací zbraně (řetězy, řetěz s koulí)
 • zbraně používané úderem (hole, kyje)
 • trhací zbraně (kotva, železná obruč)
 • střelné zbraně (luk)
Obranné techniky proti zbraním
Povinností bojovníků Hwarang Do bylo nacvičovat obranné techniky proti všem zbraním, se kterými se cvičenec učil bojovat.
Legendy tvrdí, že nejlepší bojovníci Hwarang Do používali také některých nadpřirozených schopností. Ovládali prý například uvedení se do transu a následné překonávání obrovských vzdáleností v běhu chuk yi, ovlivňování druhého člověka sugescí či uspávání nepřítele.

(C)opyright 2004-2007 SK Karate Spartak Hradec Králové
Webdesign K.Guzek, Ing. P.Švojgr
BOJOVÁ UMĚNÍ
Aikido
Allkampf Jitsu
Bojutsu
Box
Capoeira
Hapkido
Hwarang Do
Iai Do
Jeet Kune Do
Jiu Jitsu
Judo
Kendo
Kjudo
Mu Sa Do
Muay Thai
Naginata
Ninjutsu
Pakua
Pentjak Silat
Shaolin
Sumo
Tae Kwon Do
Tai Chi
Viet Vo Dao
SPARTAK
HISTORIE
BOJOVÁ UMĚNÍ
HOLLYWOOD
ZPRÁVY
WEBY
On-line: 1
Week: 22690
Total: 12363029
21. října 2020

EMAIL KARATE SPARTAK

NEJČTENĚJŠÍ V SEKCI BUDO

KURZY KARATE 06/07
  přípravné cvičení 5 - 6 let
  kurz karate 7 - 9 let
  karate a sebeobrana 10 - 14 let
  karate a sebeobrana nad 15 let
  karate a Allkampf-jitsu
  Saisho Ki Do - sebeobrana
  K-aerobik - kondiční bojové cv.

HLASOVACÍ SOUTĚŽ -
TOP POSTER DA1

TOP REPORTÁŽE
12.11.06 Japonsko Reportáž z Japonska
22.06.06 Hradec Králové Nekoř 2006
30.04.06 Hradec Králové Grand Prix HK 2006

Anketa:
Váš oblíbený akční hrdina
1.Jean-Clode van Damme (182)
2.Steven Seagal (174)
3.Homer Simpson (154)